Anmäl dig till en kurs i ITP

Hur fungerar ITP och hur administrerar du på bästa sätt tjänstepensionen för de anställda? Kom på ITP-forum så får du koll!

Om ITP-forum och till anmälan

Snart landar de röda kuverten

Snart får alla som har tjänstepensionen
ITP ett årsbesked i brevlådan.

Här får du tips om hur du sprider information på arbetsplatsen. Och här kan du se vad det röda kuvertet innehåller. 
Tillhör ni Industriavtalet?

Då ska ni avsätta en så kallad deltidspensionspremie till era tjänstemän. Ni som ännu inte har debiterats kommer att debiteras retroaktivt, tidigast från april. Läs mer.

Hur vill du rapportera?

1. Enklast är filöverföring från lönesystemet
Läs om filöverföring här
2. Manuell rapportering i internetkontoret
Läs om internetkontoret här 

Sjukanmäld efter 3 månader?

Collectum kommer från och med nu stoppa utbetalning från premiebefrielseförsäkringen till anställda om sjukanmälan inte inkommer efter 90 dagar. Läs mer här.

ResponseLabel

Privatpersoner

Kontrollera om du har tjänstepensionen ITP.

 

Skriv in koden i rutan och klicka sedan på knappen.  
Skriv in koden i rutan och klicka sedan på knappen.
ItpHeaderText ITPtxtLabel