Vilka skydd ska jag välja för mig och min familj?

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för de skydd som ingår i din ITP och som ger dina efterlevande pengar när du dör. Två av skydden är valbara och ett ingår. Utöver dessa skydd har du ett eget skydd om du blir långvarigt sjuk. Det kallas sjukpension. Du som har ITP 2 och tjänar över 39 590 kronor i månaden har dessutom ett skydd som kallas familjepension.

 

 

Valbara skydd

 

 

Skydd som ingår

 

Här finner du tre generella exempel på hur du kan resonera när du ska välja skydd. Kanske är din familjs ekonomiska läge helt annorlunda. Vill du ha konkreta och oberoende råd utifrån din egen situation rekommenderar vi radgivningstjanst.se.

För att utföra dina val och för överblick över just din situation loggar du in på Mina sidor.

Sambo definieras i det här sammanhanget som en person man sammanbor stadigvarande med under äktenskapsliknande former. Man ska dessutom ha eller ha haft eller vänta barn tillsammans, alternativt tidigare ha varit gifta, alternativt ha bott tillsammans stadigvarande under minst sex månader.
 

JAG ÄR ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

Återbetalningsskydd Familjeskydd

Det finns ingen anledning att välja återbetalningsskydd eftersom det enbart är make/maka/sambo eller barn som kan få de här utbetalningarna om du avlider.

Du kan lägga till återbetalningsskydd om dina familjeförhållanden ändras.

Det finns ingen anledning att betala för familjeskydd eftersom det enbart är make/maka/sambo eller barn som kan få pengarna.

Du kan lägga till familjeskydd om dina familjeförhållanden ändras.

 

JAG HAR BARN UNDER 20 ÅR

Återbetalningsskydd Familjeskydd

Återbetalningsskydd kan vara bra att välja när du har barn. Tänk på att när du är ung har du inte hunnit tjäna in så mycket pengar till pensionen. Återbetalningsskyddet blir därmed inte så högt.

Ju längre du arbetar desto mer pengar kommer att kunna betalas ut till din familj om du avlider.

Tänk på att din egen pension blir högre om du inte väljer återbetalningsskydd.

Om dina närmaste är beroende av din inkomst kan det vara bra att välja familjeskydd.

Du bestämmer själv hur mycket som ska betalas ut och hur länge. På det viset kan du anpassa skyddet efter vilken ekonomisk ersättning din familj behöver om något skulle hända dig.

Tänk på att kostnaden dras från pensionsinbetalningarna. Du får alltså lägre pension, så ta bort familjeskyddet när det inte längre behövs. T ex när barnen flyttat.

JAG NÄRMAR MIG PENSION OCH BARNEN HAR EGNA INKOMSTER

Återbetalningsskydd Familjeskydd

Behöver din familj fortfarande det ekonomiska skyddet om du skulle avlida nu? Eller ska du ta bort det och därmed få högre pension för egen del? Att inte ha återbetalningsskydd när pensionen betalas ut kan öka storleken på din pension.

Du kan även ta bort återbetalningsskyddet när din pension börjat betalas ut.

Behöver din familj fortfarande det ekonomiska skyddet om du skulle avlida nu? Eller ska du ta bort det och därmed få högre pension för egen del?

Kostnaden för familjeskyddet ökar ju äldre du blir och minskar därmed din egen pension.