Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) ger din familj ett engångsbelopp om du dör innan du går i pension. TGL har du automatiskt så länge din anställning varar. Den upphör när du går i pension eller som senast när du fyller 70 år. Det är din arbetsgivare som betalar och inget skydd du själv behöver lägga till.

Vem får TGL?

1. Make, maka eller registrerad partner
2. Barn (barnbarn)
3. Föräldrar

Sambo får inte pengarna automatiskt. Men du kan fylla i en blankett och skriva in din sambo som förmånstagare. Du kan även välja t ex ett syskon eller en vän.

Hur stort belopp betalas ut?

Grundbeloppet är 279 000 kronor (6 prisbasbelopp). Det minskar i
storlek efter det att du har fyllt 55 år. Arbetar du mer än 8 timmar men mindre än 16 timmar i veckan gäller halva beloppet.

Ålder vid dödsfallet Grundbelopp i kronor Grundbelopp i prisbasbelopp

18 men inte 55

279 000

6,0

55 men inte 56

255 750

5,5

56 men inte 57

232 500

5,0

57 men inte 58

209 250

4,5

58 men inte 59

186 000

4,0

59 men inte 60

162 750

3,5

60 men inte 61

139 500

3,0

61 men inte 62

116 250

2,5

62 men inte 63

93 000

2,0

63 men inte 64

69 750

1,5

64 men inte 70

46 500

1,0

Skulle du vid dödsfallet ha barn under 17 år, gäller beloppet 279 000 kronor oavsett hur gammal du själv var vid dödsfallet.

Efterskydd om du slutar

Slutar du din anställning fortsätter din TGL att gälla under en begränsad tid genom ett så kallat efterskydd. När efterskyddstiden är slut kan du själv välja att behålla försäkringsskyddet genom att teckna en så kallad fortsättningsförsäkring.

Barntillägg

Har du vid dödsfallet barn under 20 år betalas det ut ett barntillägg via din TGL.

Om barnet Barntillägg i kronor Barntillägg i prisbasbelopp

inte fyllt 17

93 000

2,0

fyllt 17 men inte 19

69 750

1,5

fyllt 19 men inte 20

46 500

1,0

Skulle du vid dödsfallet inte ha någon förmånstagare som kan få din TGL, betalas det ut en begravningshjälp på 23 250 kronor till dödsboet.