Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) ger din familj ett engångsbelopp om du dör innan du går i pension. TGL har du automatiskt så länge din anställning varar. Den upphör när du går i pension eller som senast när du fyller 70 år. Det är din arbetsgivare som betalar och inget skydd du själv behöver lägga till.

De efterlevande behöver inte göra någon anmälan för att ersättningen ska betalas ut. Det är din arbetsgivares skyldighet att anmäla dödsfallet till det försäkringsbolag där TGL-fösäkingen är tecknad.

Vem får TGL?

1. Make, maka eller registrerad partner
2. Barn (barnbarn)
3. Föräldrar

Sambo får inte pengarna automatiskt. Men du kan fylla i en blankett och skriva in din sambo som förmånstagare. Du kan även välja t ex ett syskon eller en vän.

Hur stort belopp betalas ut?

Grundbeloppet är 283 800 kronor (6 prisbasbelopp). Det minskar i
storlek efter det att du har fyllt 55 år. Arbetar du mer än 8 timmar men mindre än 16 timmar i veckan gäller halva beloppet.

Ålder vid dödsfallet Grundbelopp i kronor Grundbelopp i prisbasbelopp

18 men inte 55

283 800

6,0

55 men inte 56

260 150

5,5

56 men inte 57

236 500

5,0

57 men inte 58

212 850

4,5

58 men inte 59

189 200

4,0

59 men inte 60

165 550

3,5

60 men inte 61

141 900

3,0

61 men inte 62

118 250

2,5

62 men inte 63

94 600

2,0

63 men inte 64

70 950

1,5

64 men inte 70

47 300

1,0

Skulle du vid dödsfallet ha barn under 17 år, gäller beloppet 283 800 kronor oavsett hur gammal du själv var vid dödsfallet.

Efterskydd om du slutar

Slutar du din anställning fortsätter din TGL att gälla under en begränsad tid genom ett så kallat efterskydd. När efterskyddstiden är slut kan du själv välja att behålla försäkringsskyddet genom att teckna en så kallad fortsättningsförsäkring.

Barntillägg

Har du vid dödsfallet barn under 20 år betalas det ut barntillägg via din TGL. Barntillägget betalas ut per barn.

Om barnet Barntillägg i kronor Barntillägg i prisbasbelopp

inte fyllt 17

94 600

2,0

fyllt 17 men inte 19

70 950

1,5

fyllt 19 men inte 20

47 300

1,0

Skulle du vid dödsfallet inte ha någon förmånstagare som kan få din TGL, betalas det ut en begravningshjälp på 23 650 kronor till dödsboet.