Har du valt familjeskydd före 2008?

Om du gjorde ett ITPK-val före den 1 april 2008 och valde familjeskydd, ser det familjeskyddet annorlunda ut än det som går att välja nu.

Observera att om du gör ett nytt val av familjeskydd får du det nya familjeskyddet. Du kan inte välja tillbaka det gamla igen.

Följande gäller om du har det tidigare familjeskyddet:

  • Om du valt nivån ett förhöjt prisbasbelopp: Din familj får 3 950 kr per månad i fem år. Kostnaden är 7 kr per månad 2019 (dras från din ITPK).
  • Om du valt nivån två förhöjda prisbasbelopp: Din familj får 7 900 kr per månad i fem år. Du betalar 14 kr per månad 2019 (dras från din ITPK).
     

Gör du ett nytt val av försäkringsbolag men inte väljer nytt familjeskydd, behåller du ditt gamla familjeskydd.