Familjeskydd

Familjeskydd kan du lägga till om du vill att din närmaste familj får en ersättning om du skulle avlida innan du går i pension. Skyddet gäller så länge du arbetar för en arbetsgivare som betalar för din tjänstepension ITP, och upphör när du slutar eller om du är tjänstledig till 100 procent.

Har du valt familjeskydd före 2008?

Då finns det några saker som är bra att känna till om du gör ett nytt val eller funderar på att ändra ditt familjeskydd. Läs mer.

Kostnad för familjeskydd

Du betalar olika beroende på hur hög nivå du väljer på skyddet och kostnaden blir också högre i takt med att du blir äldre. Kostnaden dras från de pengar som din arbetsgivar

Utbetalning till familjen
(prisbasbelopp)

3 942 kr/mån
(1 pbb)

7 883 kr/mån
(2 pbb)

11 825 kr/mån
(3 pbb)

15 767 kr/mån
(4 pbb)

Kostnad

Visa tabell

Visa tabell

Visa tabell

Visa tabell

e sätter in till din tjänstepension.

Här räknar du ut kostnaden

Vill du ha råd om hur du ska tänka?

I PTK:s rådgivningstjänst får du personliga råd om både din egen pension och familjens ekonomi. Du loggar in med e-legitimation.

Utbetalning

Vem får pengarna när du dör?
  • Make/maka, registrerad partner eller sambo
  • Barn oavsett ålder

Familjeskyddet kan betalas ut som längst till och med den månad du skulle ha fyllt 70 år.

Men du kan även välja följande förmånstagare
  • Tidigare make/maka, registrerad partner eller sambo
  • Styvbarn eller fosterbarn

Du ändrar förmånstagare på blanketten Ändrat förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd samt familjeskydd.

Utbetalningen av familjeskyddet beskattas som inkomst.

Så väljer du

Genom att logga in på Mina sidor, kan du välja om du vill ha familjeskydd. Du kan även göra valet på ITP 1- eller ITPK-valsblanketten.

Om du framöver har pensionsplanen ITP 1, men byter till ITP 2 (eller tvärtom), får du välja familjeskydd igen. Familjeskyddet upphör att gälla när du byter pensionsplan.