Familjeskydd

Familjeskydd kan du lägga till om du vill att din närmaste familj får en ersättning om du skulle avlida innan du går i pension. Skyddet gäller så länge du arbetar för en arbetsgivare som betalar för din tjänstepension ITP, och upphör när du slutar eller om du är tjänstledig till 100 procent.

Har du valt familjeskydd före 2008?

Då finns det några saker som är bra att känna till om du gör ett nytt val eller funderar på att ändra ditt familjeskydd. Läs mer.

Kostnad för familjeskydd

Du betalar olika beroende på hur hög nivå du väljer på skyddet och kostnaden blir också högre i takt med att du blir äldre. Kostnaden dras från de pengar som din arbetsgivare sätter in till din tjänstepension.

Här räknar du ut kostnaden

Utbetalning till familjen
(prisbasbelopp)

3 875 kr/mån
(1 pbb)

7 750 kr/mån
(2 pbb)

11 625 kr/mån
(3 pbb)

15 500 kr/mån
(4 pbb)

Kostnad

Visa tabell

Visa tabell

Visa tabell

Visa tabell

Vill du ha råd om hur du ska tänka?

I PTK:s rådgivningstjänst får du personliga råd om både din egen pension och familjens ekonomi. Du loggar in med e-legitimation.

Utbetalning

Vem får pengarna när du dör?
  • Make/maka, registrerad partner eller sambo
  • Barn oavsett ålder

Familjeskyddet kan betalas ut som längst till och med den månad du skulle ha fyllt 70 år.

Men du kan även välja följande förmånstagare
  • Tidigare make/maka, registrerad partner eller sambo
  • Styvbarn eller fosterbarn

Så väljer du

Genom att logga in på Mina sidor, kan du välja om du vill ha familjeskydd. Du kan även fylla i en blankett.

Om du framöver har pensionsplanen ITP 1, men byter till ITP 2 (eller tvärtom), får du välja familjeskydd igen. Familjeskyddet upphör att gälla när du byter pensionsplan.