Vad är arvsvinst?

Arvsvinst bygger på antaganden om hur många människor som avlider i olika åldersgrupper och hur mycket kapital som finns i försäkringen. Alla som inte har valt återbetalningsskydd får ta del av arvsvinster som en intäkt till försäkringen.

När du är ung är arvsvinsterna små eftersom det är få som avlider och de som avlider inte har så mycket kapital. Arvsvinsterna blir högre med stigande ålder eftersom det är fler som avlider och det finns mer kapital i försäkringen.

Därför kan det vara bra att ta bort återbetalningsskyddet när din familj inte längre behöver den ekonomiska tryggheten. På det viset får du högre pension.

Tillbaka till Återbetalningsskydd >>