Placera dina pengar

Förutom att välja vilka skydd du vill ha för dig och din familj, kan du även välja hur du vill placera din tjänstepension. Du måste inte göra något val. Gör du inget val placeras dina pengar i ickevalsalternativet, som är ett kvalitetssäkrat alternativ med låg avgift.

Om du vill göra ett aktivt val, kan du välja mellan två olika placeringsformer; traditionell försäkring och fondförsäkring. Den traditionella försäkringen innebär lägre risk och innehåller garanti. Fondförsäkring innebär högre risk och innehåller ingen garanti, men kan potentiellt ge större avkastning.

Genom att logga in på Mina sidor får du mer information om vilka val just du kan göra. Du kan även ladda ner blanketter för att göra dina val.

SÅ VÄLJER DU PLACERINGSFORM

Jag vill inte lägga ner tid på min pension

Vill du inte vara så aktiv i ditt pensionssparande? Vill du ha en trygg placering med vissa garantier? Då kan traditionell försäkring vara något för dig. Det är försäkringsbolaget som bestämmer placeringen. Gör du inget val alls placeras dina pengar i en traditionell försäkring i Alecta, som är ickevalsalternativ.

Vill du ha högre risk och chans till högre avkastning, men fortfarande inte vara aktiv själv? Då kan du välja en fondförsäkring och ligga kvar i bolagets entrélösning. Entrélösningen består av en eller flera olika fonder. Det är bolaget som väljer vilka fonder som ska ingå och vilken risknivå fonderna ska ha. Sedan är det fondförvaltare som sköter fonderna. Här finns inga garantier som i traditionell försäkring, men risken trappas ned när du närmar dig pensionsåldern. 
Läs mer om de bolag du kan välja mellan.

Jag vill vara engagerad i min pension

Är du beredd att lägga lite tid på ditt pensionssparande? Vill du själv välja placeringar och ha en högre andel aktier? Då kan du välja fondförsäkring och därefter gå vidare och välja enskilda fonder i bolagets utbud. Väljer du fondförsäkring finns inga garantier. Storleken på pensionskapitalet beror på hur placeringarna går och vilka avgifter du betalar.
Läs mer om de bolag du kan välja mellan.

Jag vill veta mer

Här får du fler tips på vad du bör tänka på när du placerar dina pengar.
Du kan även vända dig till PTKs rådgivningstjänst.

Du som gör ditt val för första gången

Du som är nyanställd och får möjlighet att göra ett val för första gången har en valperiod på tre månader. Observera att så fort du gör ett val upphör valperioden att gälla, oavsett om de tre månaderna passerat eller inte.

Vad innebär valperioden?

Gör du ditt val inom valperioden kan du lägga till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd utan att fylla i en hälsodeklaration.

Det innebär också att de pengar du redan hunnit tjäna in läggs i det eller de försäkringsbolag du väljer. (Gör du valet efter valperiodens slut flyttas redan intjänade pengar inte med, utan ligger kvar i ickevalsalternativet).