Tidigare valbara bolag

Du som har gjort ett eller flera val för din tjänstepension kan ha dina pengar i någon av de försäkringsprodukter som inte längre är valbara. Här är hela listan på alla de bolag som tidigare varit valbara för ITP och ITPK.

  • Vissa av de här bolagen kan du välja fortfarande men det är nya försäkringsprodukter som gäller.
  • Vissa bolag är inte längre valbara, men alla förvaltar fortfarande de pengar som är placerade där.
  • Du kan när du vill flytta ditt kapital från ett bolag till ett annat.


Försäkrings-
bolag
Försäkrings-
produkt
Valbar under
perioden
Sparform Kostnad för
förvaltning
(procent av kapitalet)
Kostnad att flytta
från bolaget eller
försäkrings-
produkten
ALECTA Läs mer om Alectas produkt från 2007 och framåt
AMF 1 juli 2007-
30 juni 2013
Traditionell
försäkring
0,29 % 200 kr (0 kr för
flytt inom AMF)
AMF Före 1 juli 2007 Traditionell
försäkring
0,40 % + 60 kr
i årlig avgift
200 kr (0 kr
för flytt inom AMF)
AMF Entrélösning 1 juli 2010-
30 juni 2013
Fondförsäkring 0,20 %-0,13 % beroende på ålder 200 kr (0 kr för
flytt inom AMF)
AMF Entrélösning 1 juli 2007-
30 juni 2010
Fondförsäkring 0,20 %-0,13 % beroende på ålder 200 kr (0 kr för
flytt inom AMF)
AMF
   
Entrélösning Före 1 juli 2007 Fondförsäkring 0,20 %-0,13 % beroende på ålder 200 kr (0 kr för
flytt inom AMF)
AMF Läs mer om AMF:s produkt  2013-2018 1 juli 2013-30 augusti 2018 AMF sänker under hösten 2018  avgifterna. Uppgifterna   i pdf-filen är därför för höga.
Danica Pension 1 juli 2010-
30 juni 2013
Fondförsäkring 0,24 % 0 kr
Danica Pension
   
Före 1 juli 2007 Fondförsäkring 1,25 % 0 kr
Folksam Liv Före 1 juli 2007 Traditionell
försäkring
0,29 % 500 kr
Folksam
   
Före 2007 Fondförsäkring 0,48 % 500 kr
Handelsbanken Liv 3 % garanti 1998-
30 juni 2007
Traditionell
försäkring
0,79 % 0 kr
Handelsbanken Liv 5 % garanti Före 1998 Traditionell
försäkring
0,59 % 0 kr
Handelsbanken Liv 1 juli 2010-
30 juni 2013
Fondförsäkring 0,25 % 0 kr
Handelsbanken Liv Före 1 juli 2007 Fondförsäkring 1,10 % 500 kr (0 kr för
flytt inom
Handelsbanken Liv)
KPA
Pensionsförsäkring
Före 1 juli 2007 Traditionell
försäkring
0,47 % + 60 kr
i årlig avgift
500 kr
KPA
Pensionsförsäkring
Före 1 juli 2007 Fondförsäkring 0,90 % 500 kr
Länsförsäkringar 1 juli 2007-
30 juni 2013
Traditionell
försäkring
0,30 % 300 kr (0 kr för
flytt inom
Länsförsäkringar)
Länsförsäkringar Före 1 juli 2007 Traditionell
försäkring
0,30 % 300 kr (0 kr för
flytt inom
Länsförsäkringar)
Länsförsäkringar 1 juli 2007-
30 juni 2010
Fondförsäkring 0,66 % 300 kr
Länsförsäkringar 1 juli 2007-
2008
Fondförsäkring 0,66 % 300 kr
Länsförsäkringar
   
Före 1 juli 2007 Fondförsäkring 1,02 % 300 kr
Movestic
(fd Moderna)
1 juli 2007-
30 juni 2010
Fondförsäkring 0,95 % 500 kr
Movestic
(fd Moderna)
Före 1 juli 2007 Fondförsäkring 1,60 % 500 kr
Nordea Liv &
Pension
1 juli 2007-
30 juni 2013
Traditionell
försäkring
0,31 % 1 % av värdet på
ditt kapital, dock lägst
49 kr och högst 500 kr
Nordea Liv &
Pension
Före 1 juli 2007 Traditionell
försäkring
0,88 % 1 % av värdet på
ditt kapital, dock lägst
49 kr och högst 500 kr
Nordea Liv &
Pension
1 juli 2010-
30 juni 2013
Fondförsäkring 0,34 % 0 kr
Nordea Liv &
Pension
Före 1 juli 2007 Fondförsäkring 1,41 % 1 % av värdet på
ditt kapital, dock lägst
49 kr och högst 500 kr
SEB Gamla Liv Före 1 juli 2007 Traditionell
försäkring
0,10 % 500 kr
SEB Trad försäkring
fd Nya Liv
Före 1 juli 2007 Traditionell
försäkring
0,33 % 500 kr
SEB 1 juli 2010-
30 juni 2013
Fondförsäkring 0,36 % 0 kr
SEB 1 juli 2007-
30 juni 2010
Fondförsäkring 0,36 % 0 kr
SEB
   
Före 1 juli 2007 Fondförsäkring 1,25 % + 0,65 % rörlig avgift 500 kr
SEB Läs mer om SEB:s produkt  2013-2018 1 juli 2013-30 september 2018
Skandia Liv 1 juli 2007-
30 juni 2013
Traditionell
försäkring
0,20 %
(0,45 % från
55 års ålder)
200 kr
(0 kr för flytt
inom Skandia)
Skandia Liv Före 1 juli 2007 Traditionell
försäkring
0,20 % 200 kr
(0 kr för flytt
inom Skandia)
Skandia Link
   
Före 1 juli 2007 Fondförsäkring

1,40 % + 0,2% rörligt + 90 kr
i årlig avgift

500 kr
SPP Öppen portfölj 1 mars 2005-
30 juni 2007
Traditionell
försäkring
0,81 % 200 kr (0 kr för flytt inom SPP)
SPP Stängd portfölj Före mars
2005
Traditionell
försäkring
0,81 % 200 kr (0 kr för flytt inom SPP)
SPP Före 1 juli 2007 Fondförsäkring 1,00% 200 kr (0 kr för flytt inom SPP)
Swedbank
Försäkring AB
1 juli 2007-
30 juni 2010
Fondförsäkring 0,60 % 150 kr
Swedbank
Försäkring AB
Före 1 juli 2007 Fondförsäkring 0,60 % 500 kr