Information om avgifter

Här ser du vilka avgifter försäkringsbolagen tar ut för att administrera och förvalta din tjänstepension.

Traditionell försäkring

Försäkringsbolag Försäkringsavgift Kapitalförvaltningskostnad Flyttavgift
Alecta 0,09 %
(max 600 kr/år)
0,02 % 0 kr
AMF  0,17 %
(max 600 kr/år)
0,03 % 200 kr
Folksam 0,14 % 0,05% 400 kr
SEB 0,08 % 0,11 % 180 kr
Skandia 0,16 %  0,04 % 200 kr

Avgifterna i tabellen ovan är en avgift för att täcka försäkringsbolagets kostnader för att hantera försäkringen. Försäkringsavgiften tas från försäkringskapitalet.

Kapitalförvaltningsavgiften täcker försäkringsbolagets kostnader för kapitalförvaltningen och tas från totalavkastningen innan avkastning/återbäring fördelas till respektive pensionsförsäkring.


Fondförsäkring

Försäkringsbolag Fondavgift Årlig avgift Flyttavgift
Danica Pension 0,06 % - 0,05 % 0,19 % - 0,11 % 0 kr
Handelsbanken 0,13 % - 0,07 % 0,14 % - 0,08 % 250 kr
Movestic 0,20 % - 0,12 % 0,27 % - 0,13 % 0 kr
SPP 0,13 % - 0,07 % 0,14 % - 0,08 % 200 kr
Swedbank 0,17 % - 0,15 % 0,21 % - 0,18 % 150 kr

Fondavgiften för fondförsäkringarna minskar när risken minskas och aktiefondernas andel minskar till förmån för obligationsfonder.

Årlig avgift är ett standardiserat mått framtaget för att det ska gå att jämföra kostnader. Årlig avgift innehåller samtliga kostnader utom fondens courtagekostnader.
 

Collectums avgift

Collectum tar ut en avgift som för 2019 är 1 procent av den inbetalda premien. För ITP 1 är avgiften max 450 kronor per år och anställning.

Collectums avgift är inte en avgift på kapitalet, utan dras från premien innan den förs över till det försäkringsbolag du har valt. Har du en månadslön på 27 500 kronor motsvarar Collectums avgift cirka 149 kronor per år.

När pensionen börjar betalas ut och det inte längre betalas in några premier till din pension tar Collectum inte ut någon avgift.