Collectums avgift

Collectum tar ut en avgift som för 2019 är 1 procent av den inbetalda premien. För ITP 1 är avgiften max 450 kronor per år och anställning.

Collectums avgift är inte en avgift på kapitalet, utan dras från premien innan den förs över till det försäkringsbolag du har valt. Har du en månadslön på 27 500 kronor motsvarar Collectums avgift cirka 149 kronor per år.

När pensionen börjar betalas ut och det inte längre betalas in några premier till din pension tar Collectum inte ut någon avgift.