Valbara försäkringsbolag
från 1 oktober

Vi har uppgraderat tjänstepensionen ITP med nya bolag och lägre priser. Här ser du de valbara bolagen från 1 oktober 2018 och information om deras försäkringsprodukter. Om bolaget även var valbart 2013-2018 finns även denna information här.

Information om avgifter

Övrig historik hittar du här

Traditionell försäkring

En traditionell försäkring är mindre riskfylld än en fondförsäkring. Försäkringsbolaget bestämmer placeringen och du behöver inte vara aktiv själv. Du är garanterad en viss pension. Hur garantin ser ut skiljer sig åt mellan de olika bolagen. Avgiften är generellt sett lägre än i fondförsäkring.

Gemensam information traditionell försäkring

 

Alecta

Alecta har varit både ickevalsalternativ och valbart alternativ sedan 2007. De villkor som gäller från 1 oktober 2018 gäller även bakåt i tiden, från den 1 juli 2007 och framåt.

 

 Produktbeskrivning

 Hållbarhet

 Bolagsfakta

 Försäkringsvillkor

Länk till bolagets webbplats 

 

AMF

AMF har varit valbart inom traditionell försäkring sedan 2007.

 

 Produktbeskrivning

 Hållbarhet

 Bolagsfakta

 Försäkringsvillkor

Länk till bolagets webbplats

  AMF:s traditionella försäkring 2013-2018

 

Folksam

Folksam har varit valbart inom traditionell försäkring sedan 2013. 

 

 Produktbeskrivning

 Hållbarhet

 Bolagsfakta

 Försäkringsvillkor

Länk till bolagets webbplats

  Folksams traditionella försäkring 2013-2018

 

SEB

SEB har varit valbart inom traditionell försäkring före 2007.

 

 Produktbeskrivning

 Hållbarhet

 Bolagsfakta

 Försäkringsvillkor

Länk till bolagets webbplats

 

Skandia

Skandia har varit valbart inom traditionell försäkring sedan 2007. 

 

 Produktbeskrivning

 Hållbarhet

 Bolagsfakta

 Försäkringsvillkor

Länk till bolagets webbplats

 Skandias traditionella försäkring 2013-2018 

 

Fondförsäkring

I en fondförsäkring har du inga garantier, avkastningen beror på hur börsen går. Pengarna placeras först i en entrélösning i det försäkringsbolag du valt. Väljer du fonder själv krävs att du är aktiv i förvaltningen av fonderna. Möjligheten till hög avkastning kan vara större än i traditionell försäkring, men risken är också större. Avgifterna är generellt sett högre än i en traditionell försäkring.

Gemensam information fondförsäkring

 

Danica

Danica har varit valbart inom fondförsäkring sedan 2010. De villkor som gäller från 1 oktober 2018 gäller även bakåt i tiden, från den 1 juli 2013 och framåt.

 

 Produktbeskrivning

 Hållbarhet

 Bolagsfakta

 Försäkringsvillkor

Länk till bolagets webbplats 

 

Handelsbanken

Handelsbanken var senast valbart inom fondförsäkring mellan 2010 och 2013.

 

 Produktbeskrivning

 Hållbarhet

 Bolagsfakta

 Försäkringsvillkor

Länk till bolagets webbplats 

 

Movestic

Movestic var senast valbart inom fondförsäkring mellan 2007 och 2010. 

 

 Produktbeskrivning

 Hållbarhet

 Bolagsfakta

 Försäkringsvillkor

Länk till bolagets webbplats 

 

SPP

SPP har varit valbart inom fondförsäkring från och med 2013.

 

 Produktbeskrivning

 Hållbarhet

 Bolagsfakta

 Försäkringsvillkor

Länk till bolagets webbplats 

 SPP:s fondförsäkring 2013-2018 

 

Swedbank

Swedbank var valbart inom fondförsäkring mellan 2007 och 2010 och därefter återigen från 2013. De villkor som gäller från 1 oktober 2018 gäller även bakåt i tiden, från den 1 juli 2013 och framåt.

  

 Produktbeskrivning

 Hållbarhet

 Bolagsfakta

 Försäkringsvillkor

Länk till bolagets webbplats