Du som tjänar över tio inkomstbasbelopp

Om du är överens med din arbetsgivare, kan du välja alternativ ITP. Lösningen finns i två varianter:

  • ITP 1 (vänster kolumn nedan)
  • ITP 2 upp till 7,5 inkomstbasbelopp + annan pensionslösning (höger kolumn nedan). 

 

ITP 1      ITP 2 upp till 7,5 inkomstbasbelopp + annan pensionslösning
Vad händer? Du går över till ITP 1 med hela lönen.    ITP 2:s ålderspension över 7,5 inkomstbasbelopp och familjepension ersätts med en annan pensionslösning.
Vad innebär det?

ITP 1 har enbart premiebestämd ålderspension. ITP 1 fungerar på samma sätt som ITPK men arbetsgivaren betalar in en premie som motsvarar


  • 4,5 % av din lön upp till 
    40 250 kr/månad och
  • 30 % av din lön över 
    40 250 kr/månad.

Om du väljer att gå över till ITP 1 får du själv bestämma hur hela din tjänstepension ska placeras. Det gör du i ITP-valet. Du har samma bolag att välja mellan som i ITPK-valet. Mer information hittar du i vårt faktablad.

 

Du får möjlighet att placera större delen av din ITP 2-premie (över 39 590 kronor i månaden) i en alternativ pensionslösning. Du tar i dessa fall själv över risken – storleken på din pension beror på hur förvaltningen av ditt sparade kapital går. Arbetsgivarens skyldighet begränsas till att betala premien.


Den sjukpension som ingår i ITP kan inte inkluderas i en alternativ pensionslösning, utan den ligger kvar.


Du avstår från delar av ITP
En vanlig missuppfattning är att alternativ ITP är något av en bonus utöver den kollektivavtalade ITP-lösningen. Så är det inte. Du som väljer alternativ ITP avstår från ITP på lönedelen över 39 590 kronor i månaden. För den lönedelen tecknar du och din arbetsgivare en pensionslösning i ett annat försäkringsbolag än Alecta, som förvaltar din övriga ITP.


Alternativ ITP via kompletterande ITPK-premier

Din alternativa ITP kan efter överenskommelse med din arbetsgivare även placeras som en kompletterande ITPK-premie.

 
Går det att ångra valet?

Har du väl valt att gå över till ITP 1 kan du inte ångra dig. Det är bara om du byter anställning och börjar hos en ny arbetsgivare med ITP 2 som du kan


  • återgå till hel ITP 2 (A ovan) eller
  • välja alternativ ITP (B ovan). 

 

Ja och nej. Du kan inte återgå till ITP 2 för hela lönen under pågående anställning. Däremot finns det andra möjligheter, bland annat att gå över till ITP 1. Prata med din arbetsgivare om vilka alternativ som gäller för dig.