Lönekapning

Om du har mindre än fem år kvar till pension och får en lönehöjning kan det bli aktuellt med lönekapning. Det inträffar om den lönehöjning som du får är högre än en viss procentsats. Det kan också bli aktuellt med lönekapning om du går upp i tid under perioden då du har fem år kvar till pension. 

Lönekapning innebär att den delen av lönehöjningen som överstiger procentsatsen inte är pensionsmedförande för ITPs ålderspension, ITPK och familjepensionen.

Procentsatsen för lönekapningen baseras på förändringen av inkomstbasbeloppet och hur många månader det återstår till 65-årsdagen vid tidpunkten för lönehöjningen.

Föregående års lön jämförs med årets lönehöjning. Överstiger höjningen den aktuella procentsatsen så ”kapas” den lön som är pensionsmedförande.

Varje enskilt år anger maximal pensionsgrundande löneökning endast för det aktuella året. Det går inte att ackumulera outnyttjat utrymme till nästkommande år.

 

Antal månader
kvar till pensionen
Maximal lönehöjning
som kan bli pensionsgrundande
Höjning i % för 2016 Höjning i % för 2017 Höjning i % för 2018 Höjning i % för 2019
59–49 1,20 x inkomstbasbeloppshöjningen

2,5

4,5

2,0

3,6

48–37 1,15 x inkomstbasbeloppshöjningen

2,4

4,3

1,9

3,5

36–25 1,10 x inkomstbasbeloppshöjningen

2,3

4,1

1,8

3,3

24–13 1,05 x inkomstbasbeloppshöjningen

2,2

3,9

1,7

3,2

12–1 1,00 x inkomstbasbeloppshöjningen

2,1

3,7

1,6

3,0

Vi tar ett exempel också

 
Löneändring 2017

Löneförlopp för Nils Nilsson
För 2016 gäller:
Anmäld årslön: 335 600 kr
Pensionsmedförande lön: 335 600 kr
 
Från april 2017 får Nils en lönehöjning till 360 000 kr. Då har han 24 månader kvar tills han ska gå i pension.
Höjningen av lönen är 24 400 kr (360 000 - 335 600).

Eftersom det återstår 24 månader till pension, får lönen höjas med högst 3,9 procent, det vill säga 13 088 kronor.
Nils får därför inte tillgodoräkna sig hela lönehöjningen som pensionsmedförande.
Hans pensionsmedförande lön för år 2017 blir därmed 335 600 + 13 088 = 348 688 kronor

För 2017 gäller:
Anmäld årslön: 360 000 kr
Pensionsmedförande lön: 348 688 kr 

Löneändring 2018

Från april 2018 får Nils en lönehöjning till 372 000 kronor. Då har han 12 månader kvar tills han ska gå i pension.
Höjningen av lönen är 12 000 kr (372 000 - 360 000)

Eftersom det återstår 12 månader kvar till pension, får lönen höjas med högst 1,6 %, det vill säga 1,6 % x 360 000 = 5760 kronor
Nils får därför tillgodoräkna sig hela lönehöjningen som pensionsmedförande.
Hans pensionsmedförande lön för år 2018 blir därmed 348 688 + 5760 = 354 448 kronor

För 2018 gäller:
Anmäld årslön: 372 000 kr
Pensionsmedförande lön: 354 448 kr

Löneändring 2019

Från januari 2019 får Nils en lönehöjning till 385 000 kronor. Då har han 3 månader kvar tills han ska gå i pension.
Höjningen av lönen är 13 000 kr (385 000 - 372 000)

Eftersom det återstår 3 månader kvar till pension, får lönen höjas med högst 3,0 %, det vill säga 3,0 % x 372 000 = 11 160 kronor
Nils får därför inte tillgodoräkna sig hela lönehöjningen som pensionsmedförande för 2019.

Hans pensionsmedförande lön för år 2019 blir därmed 354 448 + 11 160 = 365 608 kronor.

För 2019 gäller:
Anmäld årslön: 385 000 kr
Pensionsmedförande lön: 365 608 kr