Kompensation utland

Den här informationen vänder sig till dig som arbetar i ett land utanför EU/EES eller i ett land som Sverige inte har någon socialförsäkringskonvention om pensioner med.

Du har rätt till kompensation

När du arbetar i ett land utanför EU/EES eller i ett land som Sverige inte tecknat en socialförsäkringskonvention med får du kompensation för bortfall av svensk allmän pension.

Du kan även ha rätt till kompensation om du arbetar i ett land inom EU/EES och där din arbetsgivare bedömer att socialförsäkringen ger låg ersättning. Sådana länder är exempelvis de baltiska länderna, Rumänien, Bulgarien, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

Din arbetsgivare kan kompensera dig genom att teckna kompensation utland genom oss eller ordna med kompensationen på annat sätt. Ta kontakt med din arbetsgivare för att få reda på hur det ligger till.

Kompensation utland

Kompensationen genom Collectum heter kompensation utland. Den kommer att placeras i det försäkringsbolag där du har din ITPK. Om du inte har gjort ett ITPK-val ännu, så kan du använda den blankett din arbetsgivare har fått från oss. Behöver du en ny valblankett kan du hämta den här

Hur mycket pengar handlar det om?

Kompensation utland motsvarar mellan 9,4 och 18,5 procent av din lön under 41 066 kronor i månaden, beroende på din ålder. När du kommer hem till Sverige upphör kompensation utland att gälla.

Har du frågor?

Vi kan inte ge dig råd om vilket bolag du ska välja, men svarar gärna på andra frågor du kan ha. Välkommen att ringa till oss på telefon +46 8 508 980 00.