Så påverkas du i jobbet

Nedan finner du generell information utifrån olika jobbrelaterade situationer. Om du vill få överblick över din specifika situation loggar du in på Mina sidor.

 

  • Jag jobbar efter jag fyllt 65 år

Om du innan du fyllde 65 år omfattades av förmånsbestämd ITP 2, upphör rätten till ITP sjukpension från och med att du fyllt 65 år, även om din arbetsgivare valt att fortsätta betala premier till ITP.

Om du innan du fyllde 65 år omfattades av ITP 1, och fortsätter arbeta på samma företag efter det, har du rätt till sjukpension från Alecta i 180 dagar. Villkoret är att du samtidigt får ersättning från Försäkringskassan.

 

  • Jag jobbar utomlands

Är du fortfarande anställd och avlönad av en svensk juridisk person när du jobbar utomlands? Då fortsätter din tjänstepension ITP att gälla precis som tidigare. Du har också tjänstegrupplivförsäkringen TGL och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) precis som tidigare. Dessutom ska din arbetsgivare teckna en läkekostnadsförsäkring för dig.

Har du inte rätt till svensk sjukpenning i din utlandstjänstgöring, får du i stället extra sjukpension genom din ITP vid långvarig sjukdom (efter tre månader).

Om du inte tjänar in allmän pension när du är utomlands kan du i vissa fall få kompensation för detta bortfall genom din ITP.

Om du är tjänstledig från din svenska arbetsgivare och tjänstgör på kontrakt utomlands, kan du i vissa fall omfattas av kollektivavtalet. Hör med din arbetsgivare hur de brukar lösa pensionsfrågan i sådana fall.


  • Jag har sagt upp mig / blivit uppsagd / mitt företag har gått i konkurs

Om företaget där du arbetar går i konkurs blir du uppsagd. Då gäller samma regler som om du själv sagt upp dig eller blivit uppsagd av annan orsak. Premierna för din tjänstepension och din tjänstegrupplivförsäkring, TGL täcks fram till den sista anställningsdagen under din uppsägningstid.

Du har även ett efterskydd under tre månader efter att din anställning upphört. Skulle du bli sjuk under efterskyddstiden, och sjukdomen varar i mer än 90 dagar, fortsätter hela din tjänstepension ITP att gälla fram till dess att du blir frisk. Kontakta Collectum om du blir sjuk under efterskyddstiden och sjukdomen blir långvarig genom att använda samma blankett för sjukanmälan som arbetsgivare gör för anställda. 

Skulle du avlida under efterskyddstiden får din förmånstagare ett engångsbelopp utbetalt genom din tjänstegrupplivförsäkring TGL. Har du valt familjeskydd gäller också det under efterskyddstiden. Har du rätt till ITP 2 familjepension så gäller även den.

Om du är arbetslös och arbetssökande eller inte får TGL hos en ny arbetsgivare, kan efterskyddet för din TGL gälla upp till maximalt 27 månader.


  • Jag har blivit erbjuden löneväxling

Löneväxling innebär att du minskar din lön i utbyte mot en annan förmån - exempelvis extra tjänstepension. Om du tjänar under taket i den allmänna försäkringen, dvs. mindre än 8,07 inkomstbasbelopp (motsvarar cirka 43 309 i månaden), är det inte säkert att löneväxling lönar sig för dig. Diskutera med din arbetsgivare vad som passar dig.  

ITP 1 och ITP 2 hanteras olika när man löneväxlar. Inom ITP 2 finns det möjlighet för arbetsgivaren att fortsätta anmäla in lönen som gällde före löneväxlingen som pensionsmedförande för ITP. Detta gäller för ålders- och familjepension som då inte påverkas av en löneväxling. Däremot beräknas sjukpensionen inom ITP alltid på lönen efter en löneväxling.

Inom ITP 1 finns ingen möjlighet för arbetsgivaren att anmäla in den lön som gällde före en eventuell löneväxling. Man måste därför vara överens med arbetsgivaren att denne fortsätter att betala in en lika stor ITP-premie som före löneväxlingen. Detta kan enkelt göras som ett tillägg till ITP 1-premien, med en så kallad kompletterande premie.

Den lön som växlas mot en extra tjänstepensionsinbetalning kan betalas till den befintliga ITPK- eller ITP 1-försäkringen.


  • Jag är tjänstledig

Arbetsgivaren är inte skyldig att fortsätta att betala premier för din tjänstepension ITP när du är tjänstledig till 100 procent. Då upphör också vissa delar av din ITP (familejskydd och sjukpension) att gälla. Premier för tjänstegrupplivförsäkring, TGL ska däremot betalas så länge du är anställd och bosatt i Sverige.

Speciella regler gäller för dig som studerar. Om du är tjänstledig för studier enligt studieledighetslagen (och har rätt till studiemedel) kan din TGL gälla genom ett så kallat efterskydd i upp till 27 månader. Skulle du avlida under efterskyddstiden får din förmånstagare ett engångsbelopp utbetalt genom TGL.


  • Jag har ITP 2 och tjänar över 54 754 kronor i månaden

Om du har ITP 2 och tjänar över 54 754 kronor i månaden (motsvarar tio inkomstbasbelopp) kan du i vissa fall påverka din tjänstepension genom ytterligare val. ITP 2 har du normalt om du är född före 1979, men det finns undantag. Du kan ta reda på om du har ITP 1 eller ITP 2 nedan, eller genom att logga in på Mina sidor.

 

  • Jag har ITP 2 och har mindre än fem år kvar till pension

Om du har mindre än fem år kvar till pension och får en lönehöjning kan det bli aktuellt med lönekapning. Det inträffar om den lönehöjning som du får är högre än en viss procentsats. Det kan också bli aktuellt med lönekapning om du går upp i tid under perioden då du har fem år kvar till pension.

ITP 2 har du normalt om du är född före 1979, men det finns undantag.