Jag är föräldraledig och tillhör ITP 1

När du är föräldraledig betalar din arbetsgivare ut lägre eller ingen lön till dig, och därmed också lägre eller inga premier till din tjänstepension. Nu betalas istället dina premier av den premiebefrielseförsäkring som ingår i ITP. Premiebefrielseförsäkringen gäller i högst 13 månader, vilket innebär 390 dagar per födelse eller adoption. 

För att få premier från premiebefrielseförsäkringen måste du samtidigt få ersättning från Försäkringskassan (föräldrapenning). Du eller din arbetsgivare behöver inte anmäla detta till Collectum, utan vi får informationen direkt från Försäkringskassan. Även när du ”vabbar” kommer du att få premier från premiebefrielseförsäkringen. 

Så länge du är anställd betalar din arbetsgivare för tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Läs mer om reglerna för föräldrapenning hos Försäkringskassan.

 

Hur beräknar Collectum premien?

När vi räknar ut hur stor premie du ska få från premiebefrielseförsäkringen, använder vi oss av din förmånsgrundande lön. Förmånsgrundande lönen beräknas fram genom din genomsnittslön de tolv kalendermånader som ligger närmast före månaden du får föräldrapenning för första gången. I de flesta fall består lönen av den bruttolön din arbetsgivare rapporterar varje månad till Collectum. Du får alltså inbetalning till din tjänstepension för de föräldradagardagar du har fått utbetalat från försäkringskassan, exempelvis om du tar ut föräldrapenning under fyra dagar per en vecka får du 16/30 av månadpremien inbetalad    

OBS! Om du gör ett uppehåll i uttaget av föräldrapenning under en eller flera kalendermånader gör vi en ny beräkning av din förmånsgrundande lön, och som kommer ligga till grund för premiebefrielseförsäkringen när du börjar ta ut föräldrapenning igen.

Premien förs över till det eller de försäkringsbolag som du har valt. Premien betalas enbart in för de dagar du tar ut ersättning från Försäkringskassan.