Så påverkas din familj

Nedan finner du generell information utifrån olika familjerelaterade situationer. Om du vill få överblick över din specifika situation loggar du in på Mina sidor.


 • Jag är gift 

  Din make/maka får automatiskt pengar efter dig om du valt efterlevandeskydd. Om din make/maka tjänar mer än du kan du fundera över om du ska ta bort efterlevandeskydden för att få högre pension.

 • Jag är sambo

  Önskar du att din sambo får pengar efter dig när du går bort, väljer du familjeskydd och/eller återbetalningsskydd. Skriv ett särskilt förmånstagarförordnande om du vill att din sambo ska få ersättning från din tjänstegrupplivförsäkring TGL.

  Sambo kan inte få ersättning från familjepensionen, som ingår om du har ITP 2. Avstå därför din familjepension för att istället få mer pengar till egen pension. På Mina sidor ser du vad som gäller för just dig.  

 • Jag är ensamstående utan barn

  Välj inga efterlevandeskydd – ta med andra ord bort familjeskydd och återbetalningsskydd om du valt det tidigare. Du har möjlighet att välja vem du vill ha som förmånstagare till tjänstegrupplivförsäkringen TGL som ingår. Har du ITP 2, kan du välja att ta bort familjepensionen

 • Jag har ITP 2 och har gift mig efter att jag fyllt 60 år

  För att din make/maka ska kunna få pengar från din familjepension ska ni ha varit gifta i minst fem år eller ha ett gemensamt barn.

 • Jag är förälder till små barn

  Så länge barnen är små kan det vara tryggt att ha efterlevandeskydd, så att familjen får pengar om du dör.

 • Jag är förälder till barn med egen inkomst

  När barnen klarar sig själva kan det kanske vara dags att ta bort efterlevandeskydden och se till att du själv får högre pension.

 • Jag är skild

  När du skiljer dig får din före detta make/maka inte längre pengar efter dig när du dör. Vill du behålla din före detta som förmånstagare ska du fylla in en blankett om särskilt förmånstagarförordnande för dina efterlevandeskydd. Då får hon eller han pengar om du skulle gå bort.

 • Jag är föräldraledig

  För dig med ITP 1 betalas premierna till din tjänstepension in när du tar ut föräldrapenning. Det är inte din arbetsgivare utan en försäkring som betalar.

  För dig med ITP 2 är det upp till arbetsgivaren att välja om du ska få premier inbetalda under föräldraledigheten.