Översikt

Tjänstepensionen ITP är ett försäkringspaket du har via jobbet som ger dig

  • Pension – som du kan ta ut från 55 år
  • Ersättning vid långvarig sjukdom
  • Skydd för din familj när du dör

Du har tjänstepensionen ITP om

  • företaget du jobbar på har kollektivavtal
  • du jobbar i det privata näringslivet
  • du är tjänsteman.

 
 

Det är Svenskt Näringsliv och PTK som har förhandlat fram avtalet om ITP. De företag som har kollektivavtal måste teckna det här försäkringspaketet för sina anställda tjänstemän.

Vi på Collectum har som uppdrag att vara knutpunkt och administratör för ITP. Hos oss kan du välja att placera din tjänstepension och lägga till olika skydd för din familj. Vi ger dig även en överblick över din intjänade pension och övriga val du gjort. Det är från oss du får det röda kuvertet.

Vad förkortningen ITP står för? Industrins och handelns tilläggspension.

Läs mer här om varför ITP är en tjänstepension i toppklass (pdf).