ITP 1 och ITP 2

Du som är kollektivansluten tjänsteman inom den privata sektorn har antingen ITP 1 eller ITP 2. Genom att logga in på Mina sidor får du fullständig information om vad som gäller för just dig.

ITP 1

Tjänstemän födda 1979 och senare

Premiebestämd ålderspension

Att pensionen är premiebestämd innebär att premien, men inte pensionen, är bestämd på förhand.

Du börjar tjäna in ålderspensionen när du fyller 25 år.

Du väljer själv förvaltare och sparform för hela beloppet.

Hur mycket pengar betalas in?

  • Premien är 4,5 procent av månadslön upp till 
    41 750 kronor.
  • Tjänar du mer? På den lönedel som övergår 
    41 750 kronor beräknas premien på 30 procent.

(Vill du se exakt vad som ska räknas med i den pensionsgrundande bruttolönen kan du läsa mer på vår företagssida.)

Hur stor blir pensionen?

Det går inte att säga på förhand. Pensionens storlek beror på din lön, hur länge du kommer att ha ITP 1 och räntan på pengarna, det vill säga hur du har valt att placera premierna.

Skydd som ingår

Skydd du kan lägga till

ITP 2

Tjänstemän födda 1978 och tidigare

(vissa företag har ITP 1 för alla, oavsett ålder)

Förmånsbestämd ålderspension

Att pensionen är förmånsbestämd betyder att pensionen, men inte premien, är bestämd på förhand.

Pensionen delas upp i två delar:
A. Din förmånsbestämda del förvaltas av Alecta. Denna del kallas ITP 2.
B. Din premiebestämda del kan du själv placera. Denna del kallas ITPK.

Hur mycket pengar betalas in?

A. Premiens storlek räknas ut av din ålder, lön, beräknade tjänstetid och den tjänstepension som du har tjänat in sedan tidigare.
B. ITPK utgör 2 procent av din pensionsmedförande lön. Denna del kan du själv placera.

(Pensionsmedförande lön inom ITP 2/ITPK är den gällande årslönen beräknad som månadslönen x 12,2 för att inkludera semesterersättning. Vill du se exakt vad som är pensionsgrundande och inte kan du läsa mer på vår företagssida.)

Hur stor blir pensionen?

A. Om du har arbetat i 360 månader (30 år) blir pensionens storlek enligt tabellen nedan. Tjänstetid räknas från 28 års ålder. För varje månad som saknas minskas pensionen med 1/360-del.

Årslön Pension i % av lönedel
Upp till 501 000 kr 10 %
501 000 - 1 336 000 kr 65 %
1 336 000 - 2 004 000 kr  32,5%

B. Storleken på din ITPK beror på din lön, hur länge du haft ITPK och hur du valt att placera premierna.

Skydd som ingår

Skydd du kan lägga till