Familjepension

Familjepension finns för dig som har ITP 2 och tjänar över 41 066 kronor i månaden.

ITP 2 har du om du är född 1978 eller tidigare men det finns undantag. Du kan ta reda på om du har ITP 1 eller ITP 2 längre ner på den här sidan. Du kan även logga in på Mina sidor för att få en samlad bild av din tjänstepension och dina val.

Så här mycket får familjen (dock aldrig sambo)

Pensionen beräknas efter

  • den lön du har när du avlider om du fortfarande är anställd inom ITP
  • den familjepension du tjänade in innan du slutade arbeta
  • om familjen vid ditt dödsfall har barn under 20 år.

Vem får pensionen?

Efterlevande make, maka eller registrerad partner får pension hela livet ut om hon eller han

  • har gift sig med dig innan du fyllde 60 år
  • har gift sig med dig efter det att du fyllt 60 år och ni varit gifta i fem år eller har gemensamma barn.

Din sambo kan aldrig få ersättning från ITPs familjepension. 

Dina barn får också pension fram till och med den månad de fyller 20 år.

Om den efterlevande maken, makan eller registrerade partnern gifter om sig eller registrerar nytt partnerskap före 60 års ålder, upphör pensionsutbetalningarna.

Du kan ta bort familjepensionen

Om du inte behöver familjepension, t ex för att du inte är gift eller har några barn under 20 år, kan du styra om kommande premier till din egen ålderspension. Du får då själv en högre pension. Den tidigare intjänade familjepension ligger kvar. Du kan inte ångra beslutet i framtiden. 

Blankett för att ta bort familjepension finner du här.

Vill du veta mer?

Mer detaljerad information hittar du hos Alecta.