Ålderspension

Din pension består av flera delar som betalas ut från olika aktörer. Vi på Collectum administrerar tjänstepensionen ITP, som du har om du är privatanställd tjänsteman och arbetar på ett företag med kollektivavtal. Hos oss gör du ditt ITP- eller ITPK-val.

Efter ett helt arbetsliv kan ITP vara en stor del av din pension. Har du hög lön kan ITP till och med vara större än den allmänna pensionen, den som är pyramidens bas.

Du kan själv påverka storleken på din tjänstepension genom att

  • placera din premiebestämda tjänstepension. Om du inte gör något val placeras pengarna i Alecta, som är ickevalsalternativ.
  • välja när du vill börja ta ut din pension. För ITP gäller tidigast från 55 år. Ju längre du jobbar desto mer pension tjänar du in.

Hos oss kan du

Se vilken lön din arbetsgivare har rapporterat in för dig, genom att logga in på Mina Sidor.

Byta bolag och välja skydd genom att logga in på Mina sidor eller ladda hem en blankett.

Se hur olika livssituationer påverkar din tjänstepension.

Din allmänna pension

När du har frågor om det orangea kuvertet och din allmänna pension, vänder du dig till Pensionsmyndigheten.

Helhetsbilden hos Minpension.se

Om du vill få en helhetsbild av din pension, kan du logga in på Minpension.se.