Så läser du ditt årsbesked

Sida 1

A.

Vad säger stapeln?

B.

Vem har betalat för din ITP?

Sida 2

A.

Löner och arbetsgivare

B.

Nära till pension?

C.

Justeringar som gäller tidigare år

Sida 3

A.

Du som har ITP 2 ser denna rad

B.

Så här beräknas tjänstetiden (bara för dig som har ITP 2)

C.

Dina egna placeringar

D.

Så här räknas prognosen ut

E.

Är pensionen skattefri?

F.

Planera pensionen

Sida 4-5

A.

Överförda premier

B.

Värdeförändring

C.

Arvsvinst

D.

Försäkringsbolagets avgifter

E.

Avkastningsskatt

F.

Om du skadas i arbetet

G.

Om du blir uppsagd

H.

Före sjukdag 91

I.

Tjänstegrupplivförsäkring

J.

Familjepension

K.

Skydd du väljer själv