Prognos ITP 1 för dig över 25

Är du 25 år eller äldre? Om du hade en anställning med ITP vid årsskiftet har du också fått en pensionsprognos i ditt årsbesked.

Vi beräknar prognosen för ITP 1 och ITPK. För att beräkna den följer vi den gemensamma prognosstandard som Pensionsmyndigheten har initierat.

När vi har beräknat din prognos har vi utgått från  

  • försäkringsbolagens avgifter
  • en avkastning under spartiden (fram till 65 år) på 2,1 % (före skatt och avgifter)
  • Pensionsmyndighetens livslängdsantagande. Det innebär att personer födda på 1950-, 60-, 70-, 80- och 90-talet har egna livslängdsantaganden. Antagandet är könsneutralt, alltså gemensamt för kvinnor och män.


Vi har också antagit att

  • att du arbetar och har ITP 1 fram till 65 med samma lön som idag 
  • att den månadspremie din arbetsgivare betalar för dig förblir densamma (förutsätter alltså att din lön är densamma som i dag – stiger lönen, ökar också månadspremien från arbetsgivaren)
  • att du behåller de efterlevandeskydd du eventuellt har idag (familjeskydd, återbetalningsskydd eller inget av dem)
  • att du vill ta ut pensionen från 65 och livet ut.  

När det gäller de premier din arbetsgivare betalar för dig, har vi om du tillhör ITP 1 räknat ut ett genomsnitt baserat på de löner som har rapporterats in för dig under året.

Har du familjeskydd?

Har du familjeskydd, dras alltid den kostnaden innan din ITP 1-premie förs över till ditt försäkringsbolag. I vår prognosberäkning har vi utgått ifrån att du behåller ditt familjeskydd till pensionen och har därför minskat ditt beräknade kapital med denna summa. Läs mer om familjeskydd

Har du återbetalningsskydd?

Vi har också tagit hänsyn till om du har valt återbetalningsskydd, vilket ger dig en lägre pension eftersom du går miste om de så kallade arvsvinsterna.
Läs mer om återbetalningsskydd.