Min pension har sjunkit. Varför?

Om din lön inte stiger i samma takt - eller vid samma tidpunkt som inkomstbasbeloppet - kan din pensionsprognos sjunka. Häng med när vi reder ut begreppen.

Våra pensioner räknas ut efter olika lönegränser. Lönegränserna baseras i sin tur på inkomstbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige och uppdateras varje år.

7,5 inkomstbasbelopp – en viktig lönegräns

Vid 7,5 inkomstbasbelopp går en lönegräns som är viktig i flera avseenden:

 • Du tjänar in allmän pension från Pensionsmyndigheten upp till denna gräns.
 • Du får 10 % i ITP 2 ålderspension för lön upp till denna gräns.
 • Tjänar du mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp får du 65 % i ITP 2 för denna lönedel.

Så här påverkas lönegränserna

Före årsskiftet fastställde regeringen att inkomstbasbeloppet för år 2019 skulle höjas till 64 400 kr. År 2018 var beloppet 62 500 kr. Som du ser i tabellen nedan kan man i år tjäna in ITP ålderspension upp till årslönen 1 932 000 kronor. Förra året gick taket vid 1 875 000 kronor.

Hur påverkas du som tjänar mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp?

Om du har samma årslön som förra året kommer

 • en större del av din lön att ligga under 7,5 inkomstbasbelopp
 • en mindre del av din lön att ligga över 7,5 inkomstbasbelopp.

Hur blir det för Åke?

2018

Förra året tjänade Åke 500 000 kronor. Hans ITP ålderspension beräknades då bli

 • 10 % av 468 750 kr = 46 875 kr
 • 65 % av 31 250 kr (500 000–468 750 kr) = 20 313 kr

Årsbeloppet blir 67 187 kr och månadsbeloppet 5 599 kr.

2019

Åke har kvar samma årslön som förra året, 500 000 kronor. Hans ITP ålderspension beräknas nu bli:

 • 10 % av 483 000 kr = 48 300 kr
 • 65 % av 17 000 (500 000 – 483 000 kr) = 11 050 kr

Årsbeloppet blir 59 350 kr och månadsbeloppet 4 946 kr.

 

 • Den ITP ålderspension du redan har tjänat in, påverkas inte av basbeloppsändringen (se ditt årsbesked).
 • Många som ser prognosen för ålderspensionen sjunka, kompenseras till viss del genom att de kommer att tjäna in sin allmänna pension på en högre lönesumma.
 • Får Åke löneförhöjning, kommer han få en större andel 65-procentig ITP än han har i räkneexemplet till vänster.