Bolagslista

Här hittar du de fullständiga namnen på de försäkringsbolag som du kan ha olika tjänstepensionsförsäkringar hos.

Bolag där du nu kan välja att placera din ITP 1/ITPK

Du väljer själv i vilket bolag och vilken sparform du vill ha din ITPK. Du som gör ett ITP 1-val väljer två-tre placeringar. Du kan när som helst ändra ditt val genom att logga in på Mina sidor.

 

Namn Organisations
nummer
Sparform,
traditionell eller fond
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 Traditionell
AMF Pensionsförsäkring AB 502033-2259 Traditionell
Danica Pension Försäkringsaktiebolag (publ) 516401-6643 Fond
Folksam ömsesidig livförsäkring 502006-1585 Traditionell
Handelsbanken Livförsäkringsaktiebolag 516401-8284 Fond
Movestic Livförsäkring AB 516401-6718 Fond
SEB Pension och Försäkring AB 516401-8243 Traditionell
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 516406-0948 Traditionell
SPP Pension & Försäkring AB (publ) 516401-8599 Fond
Swedbank Försäkring AB 516401-8292 Fond

 

Valbara bolag för ITP 1/ITPK, fondförsäkring, juli 2013–september 2018 som inte är valbara längre

I dessa bolag kan du sedan tidigare ha en försäkring. Bolagen är inte längre valbara, men det kan vara så att dina inbetalningar fortfarande går till försäkringen, om du valde det i samband med att bolagen upphörde att vara valbara i september 2018. Valde du däremot en ny placering för dina inbetalningar är det enbart ditt intjänade kapital fram till september 2018 som förvaltas här. Vill du kan du flytta detta pensionskapital, men då bara till något av de försäkringsbolag som nu är upphandlade (se ovan). Läs mer om kapitalflytt

Namn Organisations
nummer
Sparform,
traditionell eller fond
AMF Pensionsförsäkring AB 502033-2259 Fond
SEB Pension och Försäkring AB 516401-8243 Fond

 

Valbara bolag för ITP 1/ITPK, traditionell försäkring, juli 2007–juni 2013, samt fondförsäkring, juli 2010-juni 2013, som inte är valbara längre

I dessa bolag kan du sedan tidigare ha en försäkring. Bolagen är inte längre valbara, men det kan vara så att dina inbetalningar fortfarande går till försäkringen, om du valde det i samband med att bolagen upphörde att vara valbara i juli 2013. Valde du däremot en ny placering för dina inbetalningar är det enbart ditt intjänade kapital fram till juli 2013 som förvaltas här. Vill du kan du flytta detta pensionskapital, men då bara till något av de försäkringsbolag som nu är upphandlade (se ovan). Läs mer om kapitalflytt

Namn

Organisationsnummer

Sparform

Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ.) 516401-6627 Traditionell
Nordea Livförsäkring Sverige AB 516401-8508 Traditionell och fond

 

Valbara bolag för ITP 1/ITPK juli 2007–juni 2010 och som inte är valbara längre

I dessa bolag kan du sedan tidigare ha en fondförsäkring. Inbetalningarna till den här försäkringen har upphört, men bolaget fortsätter att förvalta ditt kapital. Vill du kan du flytta detta pensionskapital, men då bara till något av de försäkringsbolag som nu är upphandlade (se ovan). Läs mer om kapitalflytt

Namn

Organisationsnummer

Sparform

Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ.) 516401-8219 Fond

 

ITPK-bolag som var valbara före juli 2007 och som inte är valbara längre

Inbetalningarna till den här försäkringen har upphört, men bolaget fortsätter att förvalta ditt kapital. Vill du kan du flytta detta pensionskapital, men då bara till något av de försäkringsbolag som nu är upphandlade. (Se de valbara bolagen högst upp på sidan.) Läs mer om kapitalflytt

Namn

Organisationsnummer

Sparform

Folksam ömsesidig livförsäkring 502006-1585 Traditionell
Folksam LO fondförsäkringsaktiebolag (publ) 516401-6619 Fond
Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) 516401-8607 Fond
Förenade Liv livförsäkringsaktiebolag (publ) 516401-8201 Fond
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 502017-3083 Fond
KPA Fondförsäkring AB (publ) 516401-6650 Fond
KPA Pensionsförsäkring AB (publ) 516401-6544 Traditionell
SPP Pension & Försäkring AB (publ) 516401-8599 Fond
SPP Livförsäkring AB (publ)  516401-8524 Traditionell

Förmånsbestämd ålderspension, ITP 2

Din förmånsbestämda ålderspension räknas ut med olika procentsatser för olika inkomstskikt. Ju högre lön, desto mer får du i pension.

Namn

Organisationsnummer

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Det är din arbetsgivare som bestämt i vilket bolag ni på jobbet har er tjänstegrupplivförsäkring. Arbetsgivaren betalar också för denna försäkring. Har du TGL i Alecta, framgår det av ditt årsbesked. Ser du ingen uppgift om bolag i årsbeskedet, så hör med din arbetsgivare var ni ha er TGL. Läs mer om TGL.

Namn

Organisationsnummer

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865
Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt 502006-6329
Folksam ömsesidig livförsäkring 502006-1585
Idun liv försäkring AB (tidigare solidar) 556740-1590
Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag 516401-6692
Movestic Livförsäkring AB 516401-6718
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) 516401-6536
SEB Pension och Försäkring AB 516401-8243
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt  516406-0948

 

Sjukpension vid långvarig sjukdom

Om du är sjuk i mer än 90 dagar och får ersättning från Försäkringskassan kan du också få sjukpension från ITP utbetald. Läs mer om sjukpension.

Namn

Organisationsnummer

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865


Familjeskydd

När du gör ITPK-valet väljer du om du vill ha familjeskydd eller inte. Läs mer om familjeskydd.

Namn

Organisationsnummer

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865


Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Blir du skadad på jobbet, på väg dit eller därifrån, kan du ha rätt till ersättning för förlorad inkomst och kostnader i samband med skadan.
Läs mer på AFAs hemsida.

Namn

Organisationsnummer

AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659