Upphandlingen 2018

Torsdagen den 8 mars blev resultatet för upphandlingen 2018 klart. Resultatet blir också denna gång mer pengar till pensionsspararen.

Collectum har fått i uppdrag från Svenskt Näringsliv och PTK att upphandla förvaltare av tjänstepensionen ITP för perioden 1 oktober 2018 – 30 september 2023. Syftet med upphandlingen är att bidra till att de privatanställda tjänstemännen ska få en så hög pension som möjligt.

De utvalda försäkringsbolagen

Traditionell försäkring

 • Alecta
 • AMF
 • Folksam
 • SEB
 • Skandia

Alecta blir ickevalsalternativ

Fondförsäkring

 • Danica
 • Handelsbanken
 • Movestic  
 • SPP
 • Swedbank

 

Genomförda steg

 • En intresseförfrågan om att delta i upphandlingen skickades den 1 september till samtliga försäkringsbolag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring.
 • Av dem har 10 bolag inom traditionell pensionsförsäkring och 15 bolag inom fondförsäkring anmält intresse.
 • Offertförfrågan skickades den 20 oktober till 24 försäkringsbolag som anmält intresse och som uppfyllde de ställda kraven.
 • Följande pensionsförvaltare har den 20 november inkommit med offert för att delta i upphandlingen:


  Traditionell förvaltning
  Alecta
  AMF
  Folksam
  Nordea
  SEB
  Skandia Liv
  SPP 

  Fondförvaltning
  AMF
  Danica 
  Handelsbanken
  Länsförsäkringar
  Movestic
  Nordea
  SEB
  Skandia
  SPP
  Swedbank

Kommande steg

 • Andra halvåret 2018 är det omvalsperiod för tjänstemännen. 

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Tidigare upphandlingar

Collectum har, utan eget vinstintresse, genomfört upphandlingar av tjänstepensionsförvaltare tre gånger tidigare, 2007, 2010 och 2013.

 

Vi har pressat priserna

 • Sedan den första upphandlingen har den genomsnittliga avgiften minskat med 72 procent bland de fonder som de privatanställda tjänstemännen kan välja.
 • Tack vare upphandlingarna får
  36 000 arbetsgivare en allt bättre tjänstepensionslösning för sina anställda och 2,4 miljoner tjänstemän får mer att leva på när de går i pension.