Presskontakter

Daniel Kinnerup
Presskontakt
08-508 981 16
073-940 16 84

Tomas Carlsson
Pensionsexpert
08-508 982 06
070-091 76 25

 

Ny Sifoundersökning: Högt förtroende för kollektivavtalad tjänstepension

2019-06-25 07:56

Drygt sex av tio svenskar, 64 procent, har högt förtroende för att tjänstepensionen hos en arbetsgivare med kollektivavtal ger mycket pension för pengarna. Bara var fjärde, 25 procent, har högt förtroende för en tjänstepension som arbetsgivaren själv har upphandlat. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av valcentralen Collectum.

– Regelbundna upphandlingar har gjort den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP väldigt kostnadseffektiv. Det är helt enkelt svårt att överträffa förhandlingskraften i att vara två miljoner tjänstemän, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Den genomsnittliga fondavgiften inom tjänstepensionen ITP är idag en tredjedel jämfört med exakt samma fonder på den öppna marknaden. För pensionsspararen kan det innebära hela 2 100 kronor mer i månaden som pensionär.

– Det är nästan omöjligt för enskilda arbetsgivare att förhandla fram så låga avgifter som finns inom kollektivavtalet. Mitt tips är att ställa krav på att arbetsgivaren ska erbjuda kollektivavtalad tjänstepension, säger Tomas Carlsson.

De låga avgifterna inom ITP är ett resultat av Collectums fyra upphandlingar av förvaltare. Sedan 2007 har fondavgifterna pressats med 78 procent. Collectum genomför upphandlingarna, utan eget vinstsyfte, på uppdrag av ägarna Svenskt Näringsliv och PTK.

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25
Daniel Kinnerup, pressansvarig Collectum, 073-940 16 84

Bilagor
Sifoundersökningen
Tre tips för en hög pension
Arbetsgivarens tjänstepensionsavsättningar
Om Collectums pensionsbarometer


Tre tips för en hög pension

- Om din arbetsgivare har kollektivavtal ingår tjänstepension. Är du privatanställd tjänsteman med tjänstepensionen ITP kan du vara säker på att få bra villkor, som låga avgifter och möjlighet till hög avkastning.

- Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal men ändå erbjuder tjänstepension får du välja bland det eller de försäkringsbolag som arbetsgivaren valt ut. Var särskilt uppmärksam på vilka avgifter du betalar för sparandet.

- Om arbetsgivaren inte erbjuder tjänstepension – förhandla till dig det. En rimlig lägsta premienivå kan vara mellan 4 och 10 procent av din lön, beroende på vad du tjänar.

Arbetsgivarens tjänstepensionsavsättningar

För att den samlade pensionen ska stå i proportion till den tidigare lönen har arbetsmarknadens parter kommit överens om att kompensera den pensionssparare som har en lön som överskrider taket i den allmänna pensionen, som i dag är 40 250 kronor. Detta innebär att tjänstepensionspensionsavsättningen inom ITP är 4,5 procent av lönen upp till 40 250 kronor. Över taket är avsättningen 30 procent av lönen.


Om Collectums pensionsbarometer

Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från en opinionsfråga som ställs av Sifo. Sifoundersökningen genomfördes per telefon den 6–21 maj 2019.

Följande två frågor ställdes till 1 067 svenskar: ” Tjänstepension är pengar till den framtida pensionen som arbetsgivaren betalar in. Vilket förtroende har du för att tjänstepensionen hos en arbetsgivare MED kollektivavtal ger mycket pension för pengarna?”. 7 procent svarade ”Mycket stort”, 57 procent svarade ”Ganska stort”, 27 procent svarade ”Ganska litet” och 5 procent svarade ”Mycket litet”. ”Tveksam, vet ej” svarade 4 procent.

”Tjänstepension är pengar till den framtida pensionen som arbetsgivaren betalar in. Vilket förtroende har du för att tjänstepensionen hos en arbetsgivare UTAN kollektivavtal ger mycket pension för pengarna?”. 2 procent svarade ”Mycket stort”, 23 procent svarade ”Ganska stort” och 45 procent svarade ”Ganska litet” och 20 procent svarade ”Mycket litet. ”Tveksam, vet ej” svarade 10 procent.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.
Om Collectum
  • Collectum väljer ut försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP.
  • 2,4 miljoner människor har idag tjänstepensionen ITP.
  • Vi hjälper över 36 000 företag som har tecknat ITP för sina tjänstemän.
  • 2018 skickade vi ut ca 1,9 miljoner röda kuvert med värdebesked om ITP.
  • Vi har instiftat Tjänstepensionens dag som infaller den 27 september varje år.
  • Vi ägs av Svenskt Näringsliv och PTK.
Länkar

Blogg: Pratapension.se

Följ oss på twitter:

twitter.com/collectumab

Prenumerera med RSS