Presskontakter

Daniel Kinnerup
Presskontakt
08-508 981 16
073-940 16 84

Tomas Carlsson
Pensionsexpert
08-508 982 06
070-091 76 25

 

Collectum upphandlar tjänstepension: Lägre avgifter när tio försäkringsbolag får förvalta tjänstepensionen ITP

2018-03-09 11:49

Sänkta fondavgifter och en bättre modell för utbetalningar som ger mer i plånboken varje månad efter pensionering. Det är några av nyheterna när tjänstepensionsföretaget Collectum presenterar de tio försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP åt 1,9 miljoner privatanställda tjänstemän fem år framöver.


– Vi är glada att kunna presentera de försäkringsbolag som får förvalta pensionsspararnas pengar de kommande åren. Resultatet av upphandlingen möjliggör mesta möjliga pension för nästan två miljoner tjänstemän, säger Gunnar Ölundh, vd på Collectum.

Fem bolag inom traditionell pensionsförsäkring och fem bolag inom fondförsäkring har valts ut. Det innebär att det är dessa bolag som de privatanställda tjänstemännen kan välja som förvaltare av den premiebestämda delen av tjänstepensionen ITP. Alecta blir återigen ickevalsalternativet inom traditionell pensionsförsäkring för den pensionssparare som inte gör något aktivt val.

Traditionell försäkring Fondförsäkring
Alecta
AMF
Folksam

SEB
Skandia

Danica
Handelsbanken
Movestic

SPP
Swedbank

I de tre tidigare upphandlingarna har Collectum fokuserat på låga avgifter och möjligheten till hög avkastning, vilket bland annat inneburit att avgifterna pressats ned till långt under hälften av vad de var tidigare. Även den här gången har genomsnittsavgiften på fonder sänkts, från 0,38 till 0,30 procent. Inom traditionell försäkring sänks genomsnittsavgiften från 0,23 till 0,18 procent, de fasta avgifterna sänks och ytterligare ett bolag har infört maxavgift. Dessutom har årets upphandling särskilt riktats in på att stärka kvaliteten på andra sätt, bland annat genom att värdera hur stora pensionsutbetalningarna faktiskt blir.

– Det känns bra att vi kan pressa avgifterna ytterligare trots att de redan var så låga. Den här gången har vi också tagit ett steg till och fokuserat ytterligare på utbetalning, där vi ser att månadsutbetalningarna kan bli mer än 1 000 kronor högre för den som har ITP jämfört med den öppna marknaden, säger Gunnar Ölundh.

Genom upphandlingen får de 35 000 privata företag som har kollektivavtal för sina tjänstemän en ännu bättre tjänstepensionsförmån till sina anställda. Totalt omfattar upphandlingen cirka en miljon tjänstemän i arbetslivet, plus drygt 800 000 som fortfarande jobbar och tidigare varit anställda på ett företag med kollektivavtal.

Collectum kommer inom några veckor att presentera en rapport som visar effekterna av den fjärde upphandlingen. De nya avtalen träder i kraft den 1 oktober 2018 och gäller till och med den 30 september 2023.

Upphandlingarna av tjänstepensionsförvaltare genomförs av Collectum på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. De tidigare upphandlingarna har genomförts 2007, 2010 och 2013.

Fakta:

- Vad behöver jag som sparare göra?
- ITP 1 och ITP 2
- Så har processen gått till

Vad behöver jag som sparare göra?

Collectum upphandlar tjänstepension för totalt 1,9 miljoner privatanställda tjänstemän och ställer tuffa krav på försäkringsbolagen. Syftet är att ge tjänstemännen mesta möjliga pension.

Från 1 oktober kan den som vill själv välja bolag och fonder bland det nya upphandlade utbudet.

Den som har ITP via sin arbetsgivare och tidigare valt ett försäkringsbolag som inte är med längre i det upphandlade utbudet kommer få möjligheten att behålla sitt tidigare val. Alla som omfattas av detta kommer kontaktas av Collectum under perioden juli-september med information hur de kan hantera sina placeringar. Gör de inget val så placeras de i ickevalsalternativet.

Även den som inte gör några val kan vara säker på att få en bra tjänstepension. Gör de inget val placeras pengarna i ickevalsalternativet, en utvald och kvalitetssäkrad försäkring med låg avgift.

De cirka 500 000 tjänstemän som haft ITP under arbetslivet och gått i pension påverkas inte av upphandlingen. 


ITP 1 och ITP 2


ITP 1 – tjänstemän födda 1979 och senare

Tjänstemän med ITP 1 kan själva placera hela tjänstepensionen i ett eller flera av de upphandlade försäkringsbolagen. 50 procent av pensionspremien placeras i en traditionell försäkring och 50 procent kan placeras i antingen traditionell försäkring eller fondförsäkring, eller 25 procent i varje.

ITP 2 – tjänstemän födda 1978 och tidigare

Tjänstemän med ITP 2 har en kompletterande tjänstepension som heter ITPK som motsvarar 2 procent av lönen. ITPK-delen kan tjänstemännen välja att placera själva i något av de upphandlade försäkringsbolagen.

Det finns också företag som har ITP 1 för alla sina tjänstemän, oavsett ålder.


Så har processen gått till:

En intresseförfrågan om att delta i upphandlingen skickades i september till samtliga försäkringsbolag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring. Sju bolag inom traditionell pensionsförsäkring och tio bolag inom fondförsäkring lämnade in offerter i november. Arbetet med utvärderingen av offerterna har pågått mellan november och mars. ITP-nämnden, med representanter från Svenskt Näringsliv och PTK, fattade beslut den 8 mars.


För mer information, kontakta gärna:
Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef Collectum, 072-858 67 51
Lennart Johansson, projektledare upphandlingen, Collectum, 08-508 981 28

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.
Om Collectum
  • Collectum väljer ut försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP.
  • 2,4 miljoner människor har idag tjänstepensionen ITP.
  • Vi hjälper över 36 000 företag som har tecknat ITP för sina tjänstemän.
  • 2018 skickade vi ut ca 1,9 miljoner röda kuvert med värdebesked om ITP.
  • Vi har instiftat Tjänstepensionens dag som infaller den 27 september varje år.
  • Vi ägs av Svenskt Näringsliv och PTK.
Länkar

Blogg: Pratapension.se

Följ oss på twitter:

twitter.com/collectumab

Prenumerera med RSS