Ledning och styrelse

 

Ledningen

Vd
Gunnar Ölundh

gunnar.olundh[a]collectum.se
Tfn 08-508 980 10

Bild i tif-format

Chef Kundservice
Ann Pettersson

ann.pettersson[a]collectum.se
Tfn 08-508 982 36

Bild i tif-format

Chef Strategi och verksamhetsutveckling
Lennart Eklund

lennart.eklund[a]collectum.se
Tfn 08- 508 98 021

Chef Partskontakter
Pehr Östberg

pehr.ostberg[a]collectum.se
Tfn 08- 508 981 50

Administrativ chef
Per Carlson

per.carlson[a]collectum.se
Tfn 08-508 980 40

Bild i tif-format

IT-chef
Marit Bö Bornstein

marit.bobornstein[a]collectum.se
Tfn 08-508 980 81
 

Chefsjurist
Susanne Bidsell

susanne.bidsell[a]collectum.se
Tfn 08-508 980 29

Bild i tif-format

HR-chef
Rebecka Johansson

rebecka.johansson[a]collectum.se
Tfn 08-508 980 25

Bild i tif-format

 

 

Styrelsen

Styrelseordförande
Bengt Huldt

 

Ordinarie styrelseledamöter

 

Personliga suppleanter

Vice ordförande
Hans Gidhagen, Svenskt Näringsliv

Catharina Bäck,
Svenskt Näringsliv

Kristina Rådkvist, PTK

 

Dan Wallberg,
PTK

Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv

Pär Andersson,
Svenskt Näringsliv

Thomas Eriksson, Ledarna

Helena Hedlund, Ledarna

Per Hidesten, Industriarbetsgivarna

Stefan Koskinen, Almega

Lena-Liisa Tengblad, 
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet

Anders Norberg, Transportföretagen

Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer

Anders Tihkan,
Sveriges Ingenjörer

Vice ordförande
Niklas Hjert, Unionen

Martin Wästfelt, Unionen


 

Arbetstagarrepresentanter

Ordinarie
Jan Collberg, SACO

               

Anne Furuliden, FTF

 
Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.