Kommittéer

ITP-kommittén

ITP-kommittén behandlar frågor om ITP. Sammankallas vid behov.

Ledamöter:
Pehr Östberg (ordförande), Jan Collberg (sekreterare) och representanter för upphandlade och ej upphandlade produktleverantörer som Collectum har eller har haft administrationsavtal med.

TGL-kommittén

TGL-kommittén behandlar frågor om TGL. Dödsfall som ska behandlas i TGL-nämnden tas först upp i TGL-kommittén.

Ledamöter:
Pehr Östberg (ordförande), Anders Jonasson (sekreterare) och representanter för de valbara TGL-försäkringsgivarna.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.