Våra åtgärder för att motverka penningtvätt

Collectum måste som försäkringsförmedlare ha en policy eller liknande för att motverka penningtvätt.
 
Collectum har med anledning av rollen som förmedlare av premier till försäkringsbolag fastställt interna regler om åtgärder mot penningtvätt. Reglerna innebär bland annat rutiner för att förhindra att penningtvätt sker inom ramen för verksamheten.  

Utöver de interna reglerna med åtgärder mot penningtvätt har Collectum fastställt vilken kontroll och vilka åtgärder som ska vidtas vid teckning av pensioneringsavtal och premiebetalningar med mera. Berörda anställda ska genomgå utbildning om gällande interna regler.  

Not: Begreppet penningtvätt är en gemensam benämning på bland annat alla åtgärder som syftar till att dölja att pengar eller andra tillgångar kommer från brottslig verksamhet.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.