Säker mejlhantering

Collectum stödjer även TLS-kryptering vilket upprättas som en säker kanal mellan två mejlservrar. Collectum erbjuder TLS som standard till alla e-postservrar som skickas till Collectum. Det betyder att alla e-postservrar som kan och vill kommunicera med TLS kan göra detta, utan någon extra konfigurering från Collectums sida. Större delen av all mejltrafik till Collectum är TLS-krypterad. Tyvärr är nackdelen med TLS att om en mejlserver inte kan eller inte vill skicka krypterat så behöver den inte det och mejlet kommer fram ändå, fast då okrypterat.

Av den anledningen använder Collectum så kallade tvingande (enforced) TLS-kommunikation mot försäkringsföretag och andra aktörer inom ITP. Tvingande TLS innebär en säkrare och mer kontrollerad kommunikation. Detta kräver dock viss konfigurering och verifiering från både Collectum och motpartens sida. Kontakta din organisations it- eller säkerhetsavdelning för frågor rörande din organisations TLS-stöd eller konfiguration.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.