Juridisk information

Collectums verksamhet som försäkringsförmedlare styrs bland annat av lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) och Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10). 

Utbildning och kompetens

Att Collectum är försäkringsförmedlare innebär att en rad krav ställs både på oss som bolag och på de enskilda medarbetarna. Exempelvis ska de som förmedlar försäkringar ha relevanta kunskaper inom försäkring, juridik och ekonomi samt även viss praktisk erfarenhet. Collectums försäkringsförmedlare har genomgått en särskild utbildning. 

Registrering och tillsyn

Collectum är registrerat hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare och står under Finansinspektionens tillsyn. På Finansinspektionens hemsida kan kunder och andra se om en medarbetare hos Collectum har rätt att förmedla försäkringar och vilken sorts försäkringar tillståndet avser.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

För information om Collectums registrering, kontakta:

851 81 Sundsvall

www.bolagsverket.se

Telefon: 0771-670 670

 

För information om tillsyn och tillstånd att förmedla försäkringar, kontakta:

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm

www.fi.se

Telefon: 08-408 980 00