Inspelning av kundsamtal

När du ringer till vår kundservice kan samtalet komma att spelas in. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare och förbättra vårt arbetssätt så att vi alltid kan hjälpa dig på bästa sätt.

Vi tar även hjälp av ett företag som är specialister på kundbemötande och de inspelade samtalen kan då behöva analyseras av specialisterna för att vi ska kunna utvecklas och bli ännu bättre. Specialisterna är enligt särskilt avtal skyldiga att hantera de inspelade samtalen på ett säkert sätt och i enlighet med personuppgiftslagen. Collectum lagrar de inspelade samtalen i upp till 28 dygn.

Personuppgiftsansvarig
Collectum AB, org.nr 556636-1159, ansvarar för de kunduppgifter
som behandlas hos Collectum. Eventuella felaktigheter som rör personuppgifter kan anmälas till Collectums Kundservice
på tel. 020-40 85 00 eller via mejl forsakrad@collectum.se,
som ansvarar för att dessa blir rättade.

Registerutdrag
Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår,
få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer.

Begäran sänds till:
Collectum AB
103 76 Stockholm

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Collectum.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.