Inspelning av kundsamtal

När du ringer till vår kundservice kan samtalet komma att spelas in. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare och förbättra vårt arbetssätt så att vi alltid kan hjälpa dig på bästa sätt.

Vi tar även hjälp av ett företag som är specialister på kundbemötande och de inspelade samtalen kan då behöva analyseras av specialisterna för att vi ska kunna utvecklas och bli ännu bättre. Specialisterna är enligt särskilt avtal skyldiga att hantera de inspelade samtalen på ett säkert sätt och i enlighet med personuppgiftslagen. Collectum lagrar de inspelade samtalen i upp till 28 dygn.

Collectum behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

Här kan du läsa mer om hur Collectum behandlar personuppgifter

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.