ITP-avtalet och Collectum

Vi bildades av Svenskt Näringsliv och PTK och har funnits som självständigt bolag sedan 2005. Vid det laget hade ITP-planen redan funnits i drygt 40 år.

  • I januari 2007 trädde en ny ITP-plan i kraft. Den nya planen innehåller två delar: ITP 1 och ITP 2. Collectum skötte upphandlingen av förvaltare till den nya planen, och förhandlade ner avgifterna med i genomsnitt 65 procent.
  • 2008 lanserade vi sajten ITP-kampen, där tjänstemännen kan jämföra bolagen inför sitt tjänstepensionsval. Sajten belönades med priset Guldkanten för begriplig och nytänkande pensionsinformation.
  • Årligen förmedlar vi på Collectum drygt 44 miljarder kronor i
    premier mellan våra 36 000 kundföretag och tio försäkringsbolag.
    2,4 miljoner människor har idag den trygghet som ITP innebär.
Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.