Collectum

Collectum är knutpunkt för tjänstepensionen ITP (Industrins och handelns tilläggspension) och ägs av Svenskt Näringsliv och PTK.

Vad gör vi?

Vi upphandlar de försäkringsbolag som ska förvalta ITP-spararnas pengar, administrerar ITP-planen, är valcentral för de privatanställda tjänstemännen och informerar arbetsgivare och deras anställda tjänstemän om tjänstepensionen ITP.

Vårt uppdrag är att se till att de privatanställda tjänstemännen med ITP ska få så hög pension som möjligt. Vi är stolta över att vara en del av det stabila tjänstepensionssystem som ITP är, och att på så vis bidra till ett hållbart samhälle.

Oberoende och trygghet

Vi är fristående från alla försäkringsbolag och har inget vinstintresse. Vi tjänar ingenting på att tjänstemännen väljer det ena eller det andra bolaget.

Vår verksamhet finansieras av en avgift som tas ut på premien som arbetsgivaren betalar in. Vi strävar efter att hålla den avgiften så låg som möjligt.

Vi vill bidra till ekonomisk trygghet för individer. En förutsättning för att man ska känna sig trygg är att man känner till och förstår sina möjligheter att påverka sin pension.

Vi vet att många tycker att pension är krångligt och svårt. Men vi hävdar oförtrutet att pension inte behöver vara så krångligt. Det gör vi bland annat genom att vara en proaktiv och oberoende röst i debatten.

Under våren 2017 lanserade vi också en ny sajt, pratapension.se som på ett enkelt och lättillgängligt sätt ska ge svar på vanliga frågor om pension.

Vilka är våra kunder?

Företag i det privata näringslivet som har kollektivavtal är skyldiga att teckna tjänstepensionen ITP för sina tjänstemän. Det gör de genom Collectum. Företagen anmäler tjänstemännen till oss, vi sammanställer alla kostnader och fakturerar sedan företaget.

Privatanställda tjänstemän, till exempel en civilingenjör eller en marknadsassistent, som arbetar på företag med kollektivavtal ska ha tjänstepensionen ITP.

Som nyanställd blir man anmäld till Collectum. Tjänstemännen får information från oss om vilka möjligheter de har att påverka sin tjänstepension, genom att välja bolag, sparform och skydd för efterlevande.

På Collectum ser vi till att de pengar som företaget betalar in för sina anställda placeras enligt tjänstemannens önskemål. Under 2016 omsatte Collectum 241 miljoner kronor. Vi förmedlade 36 miljarder kronor i premier mellan 34 000 företag och cirka tio försäkringsbolag.

Vi väljer noga ut försäkringsbolagen

På uppdrag av våra ägare upphandlar vi de försäkringsbolag som tjänstemännen kan välja att placera sin tjänstepension i. Vi ställer krav på god historisk avkastning och låga avgifter för att pensionen ska bli så hög som möjligt.

Genom våra upphandlingar har avgifterna sänkts med i genomsnitt 72 %. För att ITP-spararna ska kunna göra medvetna och informerade val, också när det gäller hållbarhet så kommer hållbarhetskrav att ställas i nästa upphandling av förvaltare inom ITP-planen, som ska träda i kraft under 2018.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Fem korta fakta

  • 2,3 miljoner människor har tjänstepensionen ITP.
  • 35 000 företagskunder har tecknat ITP för sina anställda.
  • 2017 förmedlade vi 39 miljarder kronor i premier till försäkringsbolagen.
  • Collectum skickar ut det röda kuvertet med tjänstemännens årsbesked.
  • Collectum ägs av Svenskt Näringsliv och PTK.

Kontaktuppgifter

Collectum AB
Postadress: 103 76 Stockholm
Telefon: 08-508 980 00
E-postadress: info@collectum.se
Besöksadress: Stadsgården 10
Styrelsens säte: Stockholm

Organisationsnummer

Collectums organisationsnummer är 556636-1159

Momsregistrering

Collectums momsregistreringsnummer: SE556636115901