Våra viktigaste hållbarhetsfrågor
Ansvarsfull arbetsgivare
Collectums hållbarhetsredovisning

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor

Med utgångspunkt i vårt uppdrag och vad våra intressenter tycker är viktigt, har vi genom en väsentlighetsanalys kommit fram till vilka som är Collectums viktigaste hållbarhetsfrågor.

De identifierade områdena är kärnan i Collectum bidrag till välfärd och ekonomisk trygghet för individer och för hela samhället.

En av våra viktigaste frågor handlar om att vi förbättrar villkoren för tjänstemännens tjänstepension genom de upphandlingar inom tjänstepensionen ITP som vi genomför på uppdrag av våra ägare.

Ett annat viktigt område handlar om att underlätta för tjänstemännen att ta hänsyn till hållbarhet när de gör sina val.

Det är också centralt att vi har effektiva verktyg för både tjänstemän och arbetsgivare, och att de kan förstå vad de behöver eller har möjlighet att göra.

Att vi erbjuder god service och tillhandahåller information som skapar värde för arbetsgivare och tjänstemän, är också viktigt. För att kunna göra detta behöver vi kunna attrahera och säkra rätt kompetens över tid.

Grundförutsättningar

Utöver detta finns ett antal grundförutsättningar för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på ett bra sätt. Det handlar om att vi har finansiell stabilitet, att vi följer lagar och regelverk och etiska riktlinjer. Det handlar också om att vi är en ansvarsfull arbetsgivare och att vi agerar ansvarsfullt i vår egen verksamhet, exempelvis i de inköp vi gör.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.