Våra viktigaste hållbarhetsfrågor
Ansvarsfull arbetsgivare
Collectums hållbarhetsredovisning

Collectums hållbarhetsredovisning

Sedan 2016 redovisar vi vårt hållbarhetsarbete. Vår hållbarhetsredovisning är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI Standarder.

I arbetet med hållbarhetsredovisningen har vi genom dialog med våra intressenter identifierat vilka frågor som är mest väsentliga för dem och för Collectum. Denna analys ligger till grund för hållbarhetsredovisningen. Redovisningen avser verksamhetsåret 2018.

Ladda ner Collectums hållbarhetsredovisning 2018.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.