Våra viktigaste hållbarhetsfrågor
Ansvarsfull arbetsgivare
Collectums hållbarhetsredovisning

Ansvarsfull arbetsgivare

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som möjliggör ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare.

Vi tror på utrymme för eget ansvar, och att en mångfald av kompetenser, erfarenheter och personligheter bidrar till ett bra arbetsklimat.

Tydlig återkoppling, flexibilitet och ett gott samarbetsklimat tror vi skapar motivation.

Kompetensutveckling är centralt både för att medarbetarna ska växa som individer och för att vi som företag ska nå våra mål.

Att arbeta för jämställdhet och att främja god hälsa är också självklara delar för en ansvarstagande arbetsgivare.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.