Våra viktigaste hållbarhetsfrågor
Ansvarsfull arbetsgivare
Collectums hållbarhetsredovisning

Hållbarhet – en del av verksamheten

Genom vår verksamhet och vårt uppdrag bidrar vi till ekonomisk trygghet för de privatanställda tjänstemännen.

Tydligast gör vi det genom de upphandlingar av försäkringsprodukter till ITP-planen som vi genomför på uppdrag av våra ägare och som på ett konkret sätt inneburit mer pengar till spararna och i förlängningen en tryggare pension.

På så sätt är hållbarhet en naturlig del av vår verksamhet, och vår verksamhet en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Det är vi stolta över.

En del i vårt uppdrag är också att informera och sprida kunskap om tjänstepension. Ökad kunskap ger ökad trygghet. Vår ställning som en oberoende aktör helt utan vinstintresse gör att vi på ett trovärdigt sätt kan stå på ITP-spararnas sida och verka för deras bästa.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.


Collectums hållbarhetsredovisning 2018

 

 

 

Collectum är medlem i FNs Global Compact och stödjer initiativets tio principer inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetssätt och antikorruption.