Start

Om oss

Collectum är valcentralen för dig som har den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Collectum är också länken mellan tjänstemännen, arbetsgivarna och försäkringsbolagen som förvaltar ITP.

Collectum ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, som också har förhandlat fram avtalet om ITP. Collectum är oberoende av försäkringsbolagen, och vårt uppdrag är att se till att de privatanställda tjänstemännen med ITP ska få så hög pension som möjligt.

Läs mer.

Statistik

Här hittar du statistik över många som har gjort ITP-valet, om de valt traditionell försäkring eller fondförsäkring och hur många som har valt att flytta sitt intjänade pensionskapital.

Jobba på Collectum

Läs mer om Collectum och följ oss på LinkedIn för att se när vi har en ledig tjänst.

Kontaktuppgifter

Collectum AB
Postadress: 103 76 Stockholm
Telefon: 08-508 980 00
Mejladress: info@collectum.se
Besöksadress: Östgötagatan 12
Styrelsens säte: Stockholm

Pressmeddelanden

En tusenlapp mer i månaden utan återbetalningsskydd

Att välja bort återbetalningsskyddet på... Läs mer »

Nästan var femte planerar att byta jobb under 2020

Nästan var femte svensk, 17 procent, planerar a... Läs mer »