Start

Om oss

Collectum är länken mellan tjänstemän som har tjänstepensionen ITP, arbetsgivarna som betalar pensionspremierna och försäkringsbolagen som förvaltar pensionerna.

ITP är en kollektivavtalad tjänstepension som privatanställda tjänstemän får utöver sin allmänna pension. Det är Svenskt Näringsliv och PTK som har förhandlat fram avtalet om ITP.

Läs mer.

Statistik

Här hittar du statistik över många som har gjort ITP-valet, om de valt traditionell försäkring eller fondförsäkring samt hur många som har valt att flytta sitt intjänade pensionskapital.

Jobba på Collectum

Läs mer om Collectum och följ oss på LinkedIn för att se när vi har en ledig tjänst.

Kontaktuppgifter

Collectum AB
Postadress: 103 76 Stockholm
Telefon: 08-508 980 00
Mejladress: info@collectum.se
Besöksadress: Stadsgården 10
Styrelsens säte: Stockholm