Collectum

Collectum är länken mellan tjänstemän som har tjänstepensionen ITP, arbetsgivarna som betalar pensionspremierna och försäkringsbolagen som förvaltar pensionerna.

ITP är en kollektivavtalad tjänstepension som privatanställda tjänstemän får utöver sin allmänna pension. Det är Svenskt Näringsliv och PTK som har förhandlat fram avtalet om ITP.

Collectum är oberoende

Vi är fristående från alla försäkringsbolag och har inget vinstintresse. Vi tjänar ingenting på att tjänstemännen väljer det ena eller det andra bolaget.

Vår verksamhet finansieras av en avgift som tas ut på premien som arbetsgivaren betalar in. Vi strävar efter att arbeta kostnadseffektivt och hålla den avgiften så låg som möjligt. År 2012 sänkte vi avgiften från 1,5 till 1,0 procent.

Vilka är våra kunder?

Företag i det privata näringslivet som har kollektivavtal är skyldiga att teckna tjänstepensionen ITP för sina tjänstemän. Det gör de genom Collectum. Företagen anmäler tjänstemännen till oss, vi sammanställer alla kostnader och fakturerar sedan företaget.

Privatanställda tjänstemän, till exempel en civilingenjör eller en marknadsassistent, som arbetar på företag med kollektivavtal ska ha tjänstepensionen ITP. Som nyanställd blir man anmäld till Collectum. 

Tjänstemännen får information från oss om vilka möjligheter de har att påverka sin tjänstepension, genom att välja bolag, sparform och skydd för efterlevande.

På Collectum ser vi till att de pengar som företaget betalar in för sina anställda placeras enligt tjänstemannens önskemål.

Vi väljer noga ut försäkringsbolagen

På uppdrag av våra ägare upphandlar vi de försäkringsbolag som tjänstemännen kan välja att placera sin tjänstepension i. Vi ställer krav på god historisk avkastning och låga avgifter för att pensionen ska bli så hög som möjligt. Genom våra upphandlingar har avgifterna sänkts med i genomsnitt 65 %.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Fem korta fakta

  • 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP.
  • 33 000 företagskunder har tecknat ITP för sina anställda.
  • 2014 förmedlade vi 29 miljarder kronor i premier till försäkringsbolagen.
  • Collectum skickar ut det röda kuvertet med tjänstemännens årsbesked.
  • Collectum ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Kontaktuppgifter

Collectum AB
Postadress: 103 76 Stockholm
Telefon: 08-508 980 00
E-postadress: info@collectum.se
Besöksadress: Stadsgården 10
Styrelsens säte: Stockholm

Organisationsnummer

Collectums organisationsnummer är 556636-1159

Momsregistrering

Collectums momsregistreringsnummer: SE556636115901

ResponseLabel

Privatpersoner

Kontrollera om du har tjänstepensionen ITP.

 

Skriv in koden i rutan och klicka sedan på knappen.  
Skriv in koden i rutan och klicka sedan på knappen.
ItpHeaderText ITPtxtLabel