Internetkontoret för förmedlare

Fullmaktsinformation

I tjänsten Fullmaktsinformation visas status på de fullmakter som ni har skickat in till Collectum. Utsökning kan göras på den försäkrades personnummer, arbetsgivarens organisationsnummer eller på er som försäkringsförmedlare.

Vid utsökning på er som försäkringsförmedlare är det bara möjligt att visa fullmakter med statusen ej godkänd och ett tidsintervall måste anges. I övriga två fall kan utsökning göras på gällande, avslutade och ej godkända fullmakter. Utsökning kan inte göras på någon annan försäkringsförmedlares fullmakter.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Logga in