Internetkontoret för förmedlare

Avstämningsfil

Om det finns en giltig arbetsgivarfullmakt registrerad lämnas information om anställningen. Informationen som lämnas är de registrerade uppgifterna i anställningen vid tidpunkten för beställningen. Inga historiska uppgifter redovisas.

Om arbetsgivarfullmakten är personbegränsad lämnas endast information om de försäkrade fullmakten omfattar.

Beställning kan göras på flera olika sätt, bland annat på flera organisationsnummer samtidigt.

Beställningen är klar att hämtas efter cirka 2 timmar. Den kan då laddas ned i formaten xml, txt eller excel.

Information som kan lämnas är följande:

 • Arbetsgivarens organisationsnummer
 • Aktuellt kostnadsställe hos arbetsgivaren
 • Kod för avtalad pensionsplan
 • Produktnamn i text (exempelvis ITP2, ITP 1, TGL = när undantag från ITP föreligger)
 • Personnummer på anställd
 • Efternamn på anställd
 • Förnamn på anställd
 • Aktuell månadslön eller årslön beroende på om försäkrad tillhör ITP 1 eller ITP2
 • Aktuell årslön efter löneavstående om detta är inrapporterat
 • Löneändringstidpunkt = det datum redovisad lön är gällande från
 • Alternativ ITP = om alternativ ITP är registrerat och gällande inom ITP 2
 • Sjuk ITP 2 = om anställd är premiebefriad inom ITP 2. Alltid tomt för anställd inom ITP 1
 • Föräldraledig = om anställd är föräldraledig inom ITP 2. Alltid tomt för anställd inom ITP 1
 • Tjänstledig = om anställd är registrerad som tjänstledig.
 • Utlandstjänstgöring = om anställd är registrerad med ITP Utland
 • Undantag från ITP = om anställd är registrerad med undantag från ITP
Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Logga in