Krav och rutiner

En förutsättning för att vi ska kunna lämna ut uppgifter utifrån en fullmakt eller genomföra begärda ändringar i försäkringen är att det kan göras i enlighet med vårt uppdrag att administrera ITP- och TGL-avtalen och att det skydd som kommer av tillämplig dataskyddslagstiftning inom EU/EES är uppfylld.


För att ni, som försäkringsförmedlare, ska kunna ta del av uppgifter om den försäkrades ITP 1- eller ITPK-val samt förmånstagarförordnanden (information ges endast om det är standard eller ett särskilt förordnande) krävs fullmakt från individen. En företagsfullmakt ger inte tillgång till denna information.

Vi skickar inte innehåll i förmånstagarförordnanden via mejl, enligt våra rutiner gällande hanteringen av personuppgifter och sekretess. Istället för att vi skickar en kopia per post till den försäkrade rekommenderar vi alltid att den försäkrade skriver ett nytt förordnande.

Anmälan till internetkontoret för försäkringsförmedlare krävs

För att ni ska kunna hämta information från oss krävs att ni har tecknat ett internetkontorsavtal för försäkringsförmedlare.

Informationsfullmakt för försäkrad

Informationsfullmakten ger försäkringsförmedlaren rätt att få samma information som den försäkrade har rätt att få från Collectum, exempelvis uppgifter om lön, val av försäkringsbolag och efterlevandeskydd. Enligt vårt regelverk är endast de här informationsfullmakterna godkända:

 

Skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt för försäkrad

Skötselfullmakten, eller förmedlingsfullmakten, ger försäkringsförmedlaren rätt att dels få samma information som den försäkrade har rätt att få från Collectum, dels göra vissa försäkringsändringar för den försäkrades räkning, exempelvis val och flytt av pensionskapital. Enligt vårt regelverk är endast de här skötselfullmakterna godkända:

 

Informationsfullmakt för arbetsgivare

Informationsfullmakten ger fullmaktshavaren rätt att få samma information som arbetsgivaren har rätt att få från Collectum, exempelvis uppgifter om lön, pensionsålder och val av alternativ ITP. Enligt vårt regelverk är endast de här informationsfullmakterna godkända:

 

Skötselfullmakt/förmedlingsfullmakt för arbetsgivare

Skötselfullmakten, eller förmedlingsfullmakten, ger fullmaktshavaren rätt att dels få samma information som arbetsgivaren har rätt att få från Collectum, dels göra vissa försäkringsändringar för arbetsgivarens räkning.

Fullmaktshavaren har även möjlighet att bli upplagd som administratör för arbetsgivaren i Collectums internetkontor med alla företagets tillgängliga behörigheter, vilket dock inte kräver en skötselfullmakt. Enligt vårt regelverk är endast de här skötselfullmakterna godkända:

 

Arbetsgivarfullmakter med bilagor

Vi vill göra er uppmärksamma på att ifall fullmakten har bilagor så måste även bilagorna vara de mallar som Sfm eller Collectum tagit fram. Bilagorna ska också vara undertecknade och daterade för att säkerställa att bilagan inte har förändrats eller tillkommit efter att fullmaktens första sida skrevs under och daterades. 

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Logga in

Använd Fullmaktskollen

Collectum tar emot fullmakter skapade via tjänsten Fullmaktskollen.se.

Skicka per post

Skicka giltig fullmakt till:
Collectum AB
Fullmakter
103 76 Stockholm

Mejla

Här finns information och kontaktuppgifter för att mejla fullmakter.

Tänk på!

Vi tar inte emot frågor eller andra handlingar än fullmakter genom de här kanalerna.