Fullmakter

En arbetsgivare eller en privatperson (försäkrad) kan, om de önskar, anlita en försäkringsförmedlare för att hämta information om och sköta tjänstepensionen ITP för deras räkning. För detta krävs att en fullmakt tecknas.

Fullmakter via Fullmaktskollen

Collectum tar emot fullmaktsinformation från Fullmaktskollen. Fram till dess att Collectum är fullt anslutna till Fullmaktskollen går det även fortsatt att skicka fullmakter direkt till Collectum via brev eller via mejl. Observera att fullmakter som skickas direkt till Collectum inte visas på Fullmaktskollen.

Fullmakter som skickas direkt till Collectum

Skickar ni som förmedlare fullmakter direkt till Collectum via mejl behöver ni använda er av den säkra anslutningen TLS, för att kommunikationen ska bli krypterad. Är du osäker på om ni har TLS, skicka istället fullmakten per brev eller hantera den via Fullmaktskollen.

Kryptering av mejl genom TLS innebär en säkrare och mer kontrollerad kommunikation. Kontakta din organisations it- eller säkerhetsavdelning för frågor rörande din organisations TLS-stöd. Collectum följer Datainspektionens rekommendation kring användning av krypterad mail för att skydda känsliga uppgifter. Läs mer om TLS-kryptering här.

Fullmakter mejlas till fullmakter@collectum.se

Skannade blanketter
OBS! Collectum tar endast emot skannade blanketter utan digitala signaturer eller lösenord.

Om bilagor till mejl
OBS! Mejl till Collectum fullmakter@collectum.se måste rensas från alla bildfiler utom just fullmakten. Logotyper och länkar kan göra att mejlet refuseras. Eftersom fullmaktsmejlen hanteras med full automatik händer det ibland att hela mejl rensas bort som skräp på grund av alla bildfiler.

Collectums regelverk för fullmakter

Inga ändringar är tillåtna i Collectums fullmaktsmallar. I Sfms mallar är endast ändringar tillåtna enligt de direktiv som getts av Sfm. Otillåten ändring i fullmaktsmall innebär att fullmakt registreras som ej godkänd. För fullmakter som tillhandahålls av Fullmaktskollen är endast ändringar tillåtna enligt Fullmaktskollens direktiv.

Collectum godkänner endast de senaste versionerna av fullmakter utgivna av Collectum eller Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm). Fullmakt av tidigare version än -03 kommer att registreras som ej godkänd. De fullmakter som redan finns registrerade som godkända fortsätter att vara registrerade tills de ersätts av senare daterad fullmakt eller återkallas.

Tidigare utgivna fullmaktsversioner som inkommer registreras som ej godkända och det är därmed inte möjligt att hämta information eller sköta tjänstepensionen. Detta gäller både för fullmakter utfärdade av arbetsgivare och för försäkrade/privatpersoner. Det är fullmaktstagaren eller fullmaktsgivaren som har att se till att fullmakten är godkänd och registrerad hos Collectum.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Logga in

Just nu har vi tekniska problem med inloggningen till internetkontoret. Vi arbetar på att lösa problemen så snart som möjligt

Fullmakter registreras normalt inom 24 timmar under vardagar.