Blanketter

Det är viktigt att du fyller i blanketten på skärmen, eftersom den teckentolkas maskinellt hos oss. Det är bara underskriften som ska skrivas för hand.  Du kan inte mejla blanketten till oss.

Logga in

ITP 2

Företag

1. Ansökan om pensioneringsavtal – anslutning till ITP och TGL - 1609
Viktigt! Läs på sidan Så fyller ni i blanketten

2. Ansökan om undantag från ITP-planen - 2424

3. Anmälan om utträde ur ITP-planen för frikretsen  - 2410

4. Överenskommelse om att den anställde avstår från ITP-planen - 2569

5. Anmälan om val av alternativ ITP - 0100

6. Anmälan om övergång till ITP 1 - 0101
Obs! På den här blanketten måste avtalad pensionsplan vara ifylld. Läs mer här

7. ITPK vid val av alternativ ITP - 0102

8. Anmälan om utlandstjänstgöring - 1961

Försäkrad

9. Ändrat förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring, TGL - F260-016

10. Särskilt förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd och familjeskydd - F260-005

11. Avstå från framtida inbetalningar till familjepension inom ITP 2 - 1800