Blanketter

Det är viktigt att du fyller i blanketten på skärmen, eftersom den teckentolkas maskinellt hos oss. Det är bara underskriften som ska skrivas för hand.  Du kan inte mejla blanketten till oss.

Logga in

ITP 1

Företag

1. Ansökan om pensioneringsavtal – anslutning till ITP och TGL - 1609
Viktigt! Läs på sidan Så fyller ni i blanketten

2. Anmälan till ITP och TGL - 1700

3. Avslutad anställning/tjänstledighet - 1701
Obs! Den anställde måste vara anmäld till ITP.

4. Anmälan om kontant utbetald bruttolön  - 1702
Obs! Den anställde måste vara anmäld till ITP.

5. Ansökan om undantag från ITP-planen - 2424

6. Anmälan om utträde ur ITP-planen för frikretsen  - 2410

7. Överenskommelse om att den anställde avstår från ITP-planen - 2569

8. Anmälan om utlandstjänstgöring - 1961

Försäkrad

9. Ändrat förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring, TGL - F260-016

10. Särskilt förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd och familjeskydd - F260-005

ITP 2

Företag

1. Ansökan om pensioneringsavtal – anslutning till ITP och TGL - 1609
Viktigt! Läs på sidan Så fyller ni i blanketten

2. Anmälan till ITP, ITPK och TGL - 2399
Obs! På den här blanketten måste avtalad pensionsplan vara ifylld. Läs mer här

3. Avslutad anställning/tjänstledighet - 1624
Obs! Den anställde måste vara anmäld till ITP.

4. Anmälan om ändrad årslön - 2432
Obs! Den anställde måste vara anmäld till ITP.

5. Ansökan om undantag från ITP-planen - 2424

6. Anmälan om utträde ur ITP-planen för frikretsen  - 2410

7. Överenskommelse om att den anställde avstår från ITP-planen - 2569

8. Anmälan om val av alternativ ITP - 0100

9. Anmälan om övergång till ITP 1 - 0101
Obs! På den här blanketten måste avtalad pensionsplan vara ifylld. Läs mer här

10. ITPK vid val av alternativ ITP - 0102

11. Anmälan om utlandstjänstgöring - 1961

Försäkrad

12. Ändrat förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring, TGL - F260-016

13. Särskilt förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd och familjeskydd - F260-005

14. Avstå från framtida inbetalningar till familjepension inom ITP 2 - 1800