Blanketter

Det är viktigt att du fyller i blanketten på skärmen, eftersom den teckentolkas maskinellt hos oss. Det är bara underskriften som ska skrivas för hand.  Du kan inte mejla blanketten till oss.

Logga in

Just nu har vi tekniska problem med inloggningen till internetkontoret. Vi arbetar på att lösa problemen så snart som möjligt

ITP 2

Företag

1. Ansökan om pensioneringsavtal – anslutning till ITP och TGL - 1609
Viktigt! Läs på sidan Så fyller ni i blanketten

2. Ansökan om undantag från ITP-planen - 2424

3. Anmälan om utträde ur ITP-planen för frikretsen  - 2410

4. Överenskommelse om att den anställde avstår från ITP-planen - 2569

5. Anmälan om val av alternativ ITP - 0100

6. Anmälan om övergång till ITP 1 - 0101
Obs! På den här blanketten måste avtalad pensionsplan vara ifylld. Läs mer här

7. ITPK vid val av alternativ ITP - 0102

8. Anmälan om utlandstjänstgöring - 1961

Försäkrad

9. Ändrat förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring, TGL - F260-016

10. Särskilt förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd och familjeskydd - F260-005

11. Avstå från framtida inbetalningar till familjepension inom ITP 2 - 1800