Detta är ITP-avtalet

ITP-avtalet är den överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK som reglerar privatanställda tjänstemäns tjänstepension.

ITP-avtalet innehåller två delar:

  • ITP 1 med premiebestämd ålderspension som gäller för tjänstemän födda 1979 eller senare.
  • ITP 2 med förmånsbestämd ålderspension som gäller för tjänstemän födda 1978 eller tidigare.

Vilka alternativ finns?

När ni ska teckna ITP-avtal finns två möjligheter:

  • Ni kan ha lösningen som beskrivs ovan där födelseåret avgör om den anställde tillhör ITP 1 eller 2.
  • Ni kan ansöka om att få tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän – oavsett födelseår.

Collectum prövar sedan er ansökan på uppdrag av de centrala förbundsparterna.

Collectum administrerar

Collectum administrerar ITP-avtalet och fakturerar premierna för ITP och ITPK samt TGL, om den är tecknad i Alecta. Vi överför sedan de inbetalda premierna till aktuella försäkringsförvaltare. Vi ägs av Svenskt Näringsliv och PTK.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Logga in