Löneväxling

Löneväxling innebär att arbetsgivaren erbjuder en anställd att minska sin lön i utbyte mot någon sorts förmån – exempelvis extra tjänstepension.

Att tänka på vid löneväxling

Innan du som arbetsgivare och den anställde kommer överens om att växla lön mot en annan förmån finns det några saker att tänka på.

Effekt på sjukpensionen

Sjukpensionen kommer alltid att beräknas på lönen efter löneväxlingen. Vid överenskommelse om löneväxling ska den anställde vara medveten om att ITPs sjukpension blir reducerad om han eller hon skulle bli långvarigt sjuk.

Effekt på den allmänna pensionen

En anställd bör inte löneväxla om månadslönen efter löneväxlingen understiger 43 309 kronor (motsvarar en årslön under 8,07 inkomstbasbelopp), för då minskar intjänandet till den allmänna pensionen.

Kostnadsneutralt för företaget vid löneväxling till pension

Löneskatten på tjänstepensionskostnader är lägre än de sociala avgifterna på lön, en skillnad på cirka 5,8 procent. Den skillnaden bör läggas till den premie som den anställde löneväxlar för att han eller hon ska få möjlighet att stärka sin pension utan att det kostar mer för företaget.

För företagets del kan också vara så, beroende på om ni har ITP 1 eller ITP 2, att de löpande premierna minskar till följd av löneväxlingen.

Mer information om löneväxling hittar du på i den här broschyren från PTK eller på Finfa.se.  

Logga in

ITP 1

För anställda som tillhör ITP 1 ska ni rapportera in lönen efter löneväxlingen, dvs. den faktiska månadslönen som den anställde har efter växlingen, varje månad. Inom ITP 1 finns alltså inte möjligheten att den anställdes ålderspension beräknas på lönen före löneväxlingen som inom ITP 2. 

Sjukpensionen beräknas dock på den kontant utbetalda lönen.

Löneväxling till pension via Collectum

Ska den anställde löneväxla till extra tjänstepension är det fördelaktigt att göra det via oss eftersom

  • avgifterna för den anställde är låga
  • ni som arbetsgivare får all rapportering på ett ställe och därmed enklare administration.


Anmäl löneväxling via Collectum så här

Löneväxling till pension via Collectum anmäler ni som en kompletterande premie till den anställdes befintliga ITP 1-försäkring. Det vanliga är att rapportera en löpande kompletterande premie, där premiebefrielseförsäkning ingår. Alternativet är att teckna engångspremie utan premiebefrielseförsäkring. Engångspremien måste rapporteras varje månad. Kontakta oss för mer information om ni tänker rapportera engångspremie.

För att kompensera den anställde för den lägre premiesumman som blir konsekvensen vid löneväxling, lägger ni på

  • 4,5 % av det växlade beloppet för den del av månadslönen som understiger 40 250 kr 
  • 30 % av det växlade beloppet på lön över 40 250 kr.

Läs mer och anmäl kompletterande premier.

ITP 2

För anställda som tillhör ITP 2 kan ni välja att rapportera in årslönen efter löneväxling, dvs. den reducerade lönen. Men vill ni kompensera den anställde för premiebortfallet som en löneväxling innebär, ska ni rapportera in dubbla löner till oss, både den högre lönen (årslönen före löneväxlingen) och den lägre lönen (efter löneväxlingen). På så sätt kan den anställde tillgodogöra sig ålderspension och familjepension som beräknas på den högre lönen. Premien för sjukpension kommer dock alltid att beräknas på årslönen efter löneväxlingen.

Dubbla löner kan registreras i Internetkontoret, antingen manuellt eller via fil.

Löneväxling till pension via Collectum

Ska den anställde löneväxla till extra tjänstepension är det fördelaktigt att göra det via oss eftersom

  • avgifterna för den anställde är låga
  • ni som arbetsgivare får all rapportering på ett ställe och därmed enklare administration.

Rapportera löneväxling via Collectum så här

Löneväxling till pension via Collectum rapporterar ni som en kompletterande premie till den anställdes befintliga ITPK-försäkring. Det vanliga är att rapportera en löpande kompletterande premie, där en premiebefrielseförsäkning ingår. Alternativet är att teckna en engångspremie utan premiebefrielseförsäkring. Engångspremien måste rapporteras varje månad. Kontakta oss för mer information om ni tänker rapportera engångspremier.

Läs mer och rapportera kompletterande premier. 

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.