Kollektiv slutbetalning

Om den anställde fyllt 62 år och slutar förvärvsarbeta för att gå i pension, kan ITPK slutbetalas med kollektiva medel tillsammans med de återstående ITP-premierna.

Efter att ni har avanmält den anställde hos Collectum blir den anställde kontaktad av Alecta och ska då svara att han eller hon ska sluta i syfte att gå i pension. Det är sedan Collectum som beräknar kollektiva medel innan den försäkrade får slutbetalningen.

TGL och alternativ ITP kan däremot inte slutbetalas med kollektiva medel.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Logga in